Logga in
Sve
  • Eng
  • Sve

Sedan maj 2009 är ScandInfo miljödiplomerade av Göteborg Stad.

Miljödiplomeringen innebär att ScandInfo alltid tar hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår i företagets verksamhet.

Vi arbetar aktivt för en bättre miljö. Vår strävan är att nå en långsiktig hållbarhet i vårt arbete samt hela tiden förbättra oss inom de områden vi fortfarande kan. Företagets miljöplan och miljöpolicy står i centrum för detta arbete.

Hela personalen är involverad i arbetet, då alla har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Varje år revideras vårt miljöarbete av Göteborg Stad.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}