Logga in
Sve

Kategori: Nyheter

Regn, rusk och fredagmys, är det så vi sammanfattar oktober? Scandinfo har genomfört en omfattande undersökning om just Fredagsmys. När fredagsmyser vi egentligen? Vad förknippar vi med fredagsmys? Går det att förklara varför vi upplever att fredagmys verkar bli starkare och starkare som fenomen?

Genom kvantitativa webbintervjuer har vi fått veta att svenska folket faktiskt fredagsmyser i princip hela året. På frågan om man har fredagsmys hela året eller vissa månader, svarar 88 % att man fredagsmyser hela året. Vi kan däremot se att ”högsäsongen” för fredagmys är från oktober till april vilket den kvalitativa studien också bekräftar. Fredagmyset tar andra former under sommarmånaderna.

Det är intressant att se hur positivt laddat begreppet Fredagsmys faktiskt är. 75 % av svenskarna instämmer i påståendet ”Ordet fredagsmys känns som något väldigt positivt för mig” och det som man främst förknippar begreppet med är avkoppling, gemenskap och familj, säger Camilla Mårtensson, ansvarig för undersökningen på Scandinfo Marketing Research.

Fredagmys fyllde nyligen 20 år och vi kan se att oavsett ålder eller hushållsstorlek, är fredagsmys positivt. Barnhushållen förknippar allra mest fredagmys med något positivt. De allra flesta fredagsmyser i hemmiljö och oftast då bara med egna familjemedlemmar.

Våra kvalitativa intervjuer ger en bild som jag tycker är intressant och som kanske också säger en hel del om hur vår vardag ser ut idag, fortsätter Camilla Mårtensson. Helgerna är fullbokade med aktiviteter och det kanske är just därför fredagsmyset verkar växa sig starkare och starkare. På fredagen får vi det enda andrummet och där är det tillåtet att ”bara vara”, avslutar Camilla Mårtensson.

 

Snabbfakta om undersökningen Fredagsmys

– Metod: 16 kvalitativa djupintervjuer, 800 kvantitativa webbintervjuer

– Målgrupp: Män och kvinnor, 15-70 år spridning över hela Sverige

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Idag har Scandinfo kick-off där vi formellt startar igång det nya verksamhetsåret. I samband med vår kick-off har vi i år ett tema, nämligen Fredagsmys.

Scandinfo har lång erfarenhet av marknadsundersökningar inom snabbrörliga produkter såsom exempelvis mat och dryck. Begreppet Fredagsmys dyker ofta upp i dessa sammanhang och det är något som vi har velat undersöka vidare. Med 16 kvalitativa djupintervjuer och 800 kvantitativa webbintervjuer, har vi fått en djupare förståelse för varför fredagsmyset är så viktigt för människor. Undersökningen belyser drivkrafterna bakom fredagsmyset, vad som egentligen räknas som fredagsmys och vilka människorna är bakom fredagsmyset. Vi har även fått en bild av hur konsumtionen är och vilka varumärken som förknippas med fredagsmys.

I samband med vår kick-off idag den 29 augusti startar vi därför en fyra veckors kampanj. Varje fredag från och med idag släpper vi delar av resultatet från undersökningen i våra kommunikationskanaler. Vi skulle också vilja att alla som fredagsmyser delar sitt fredagsmys med en bild på instagram eller facebook och tagga bilden med #mittfredagsmys.

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Idag öppnar nya Autopedia. En oberoende webbtjänst som handlar om bilar men som har fokus på vad du som konsument, kund och ägare tycker och tänker om din bil och handlaren du köpte den hos. Varje dag frågar vi alla som köpt en ny bil om de vill dela med sig av hur de upplevt sitt bilköp, oavsett märke eller återförsäljare. Det gör Autopedia till en helt unik tjänst för både konsumenter och producenter. Och ju fler som delar med sig, desto bättre blir tjänsten.

Nya Autopedia har, förutom en uppdaterad design, fyra huvudfunktioner för att hämta information och ta del av vad andra nybilsköpare tycker och tänker. Här samlas färska omdömen och kommentarer från nybilsköparna själva.

 • Sök direkt efter bilar eller handlare.
 • Funktion som hjälper dig att hitta den bästa bilen för dig.
 • Lista de vassaste handlarna i landet när det gäller kundservice.
 • Märkeslistor över nöjdhet med nybilsköpet och med bilen.

Välkommen in på autopedia.se!

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Göteborgs Stad har under våren genomfört en undersökning om barn och ungas fritidsvanor. Barn och unga i Göteborg har bland annat svarat på frågor om vad de gör på sin fritid, om de är nöjda med sin fritid och om de saknar något där de bor för att kunna göra det de vill på sin fritid. Syftet med undersökningen är att fånga barn och ungas röster om deras fritidsvanor och på så sätt bidra till en mer kvalitativ och effektiv verksamhetsutveckling. Undersökningen fungerar som ett verktyg i  Göteborgs Stads kvalitets- och  förbättringsarbete.

Vi  är väldigt glada att så många som 8 985 barn och unga deltagit i  undersökningen. Det innebär att vi i år har en svarsfrekvens på 52 % vilket är betydligt högre än föregående undersökning. Sju av tio svarar att de är nöjda med sin fritid och det är samma nivå som vid undersökningen 2012. Det är en gedigen undersökning som ger varje stadsdel möjlighet att arbeta med sitt eget resultatet utifrån dess förutsättningar, säger Josefine Björnsson,  undersökningsledare på Scandinfo Marketing Research.

Läs mer om undersökningen och dess resultat genom Göteborgs Stads pressmeddelande.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts som en webbenkät på skoltid i kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor i Göteborg. Undersökningen har genomförts under april-maj 2014. Årskurser som berörs av undersökningen är år 2, 5 och 8 inom grundskolan och år 2 i gymnasieskolan. Undersökningen är från och med i år en av Göteborgs Stads kommungemensamma enkäter och kommer att genomföras kontinuerligt.

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

I sommarvärmen lockar sol och bad men en annan populär semesteraktivitet är också att besöka någon av Sveriges nöjes- eller temaparker. Scandinfo Marketing Research har genom panelföretaget Userneeds nyligen genomfört en webbundersökning som handlar om just nöjes- och temaparker. 500 svenskar i åldern 15-70 år har deltagit i undersökningen. Vi kan konstatera att en hög andel av svenskarna har besökt någon av Sveriges nöjes- och temaparker. Vad gäller aktörerna Liseberg, Gröna Lund, Skansen och Kolmården, har mellan 70 – 85 % av svenska folket någon gång besökt dessa.

När Scandinfo ställde frågan om vilken nöjes- eller temapark man helst skulle vilja spendera sommardag på, oavsett resväg eller vad det skulle kosta, var det Liseberg och Kolmården som högst andel ville besöka.
Av de tillfrågade svarade 39 % att de helst besöker Liseberg medan 21 % helst spenderar dagen på Kolmården. I undersökningen fick man också fått svara på vilka nöjes- eller temaparker man förknippar med olika
påståenden. Några av påståendena berörde vilka målgrupper som man tycker att nöjes- och temaparkerna bäst stämmer in på. Resultatet visar här att svenska folket tycker att Skansen passar bäst för vuxna, Astrid Lindgrens Värld passar bäst för familjen medan Liseberg är aktören som passar bäst för alla. För mer ingående resultat, läs vidare i listorna nedan.

Lista: Har jag besökt

Liseberg 85 %

Gröna Lund 79 %

Skansen 72 %

Kolmården 72 %

Skara Sommarland 45 %

Astrid Lindgrens Värld 38 %

High Chaparral 36 %

Ölands Djur och Nöjespark 26 %

Furuvik 26 %

Flervalsfråga

 

Lista: Helst spendera en
semesterdag

Liseberg 39 %

Kolmården 21 %

Astrid Lindgrens Värld 9 %

Skansen 7 %

Skara Sommarland 5 %

Gröna Lund 4 %

High Chaparral 4 %

Ölands Djur och Nöjespark 2 %

Furuvik 2 %

 

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Almedalsveckan är i full gång och de flesta svenskar börjar  eller har nu redan gått på semester. Under semestrarna väljer många att besöka nöjes- och temaparker där en tur i berg- och dalbanan är ett måste. Scandinfo har därför såhär i valårs- och semestertider frågat svenska folket vilken partiledare man helst skulle åka berg- och dalbana med.

Den partiledare som högst andel vill åka tillsammans med är Fredrik Reinfeldt. 25 % av svenska folket tar helst med Reinfeldt, vilket kan jämföras med Gustav Fridolin (17 %) som är den partiledare som näst flest vill åka med tätt följd av Annie Lööf (15 %)

Lista på partiledare man helst tar med på en berg- och dalbanetur:

 • Fredrik Reinfeldt, 25 %
 • Gustav Fridolin, 17 %
 • Annie Lööf, 15 %
 • Jimmie Åkesson, 11 %
 • Stefan Löfven, 10 %
 • Jonas Sjöstedt, 8 %
 • Göran Hägglund, 6 %
 • Åsa Romson, 4 %
 • Jan Björklund, 3 %

Fakta om undersökningen:

Undersökningsperiod: slutet av juni 2014

Målgrupp: svenskar i åldern 18-70 år

Antal intervjuer: 500

Metod: webbundersökning via Userneeds webbpanel

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Scandinfo har på uppdrag av Miljonlotteriet genomfört en Drömundersökning. Undersökningen berörde bland annat vart vi helst reser och vad vi helst upplever på semestern. Resultatet visade att Barcelona och Rom är storstäderna de flesta vill åka till och att det är sol och bad vi drömmer om att uppleva på semesterresan.

Läs mer om undersökningen och resultatet i Miljonlotteriets pressrum.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Scandinfo har lång erfarenhet av marknadsundersökningar inom snabbrörliga produkter som exempelvis mat och dryck. Något som inte sällan dyker upp bland snabbrörliga produkter är begreppet Fredagsmys. Scandinfo har därför undersökt detta vidare för att få en förståelse för varför fredagsmyset är så viktigt för människor. Undersökningen belyser drivkrafterna bakom fredagsmyset, vad som räknas som fredagsmys och vilka människorna är bakom fredagsmyset. I den här förståelsen ingick givetvis även att få en djupare kunskap om konsumtion och varumärken som förknippas med fredagsmys.

Vi har länge varit nyfikna på att djupdyka i begreppet fredagsmys och eftersom vi nu har genomfört 16 kvalitativa djupintervjuer och 800 kvantitativa webbintervjuer, har vi en gedigen bild som vi gärna delar med oss av, säger Camilla Mårtensson, undersökningsledare på Scandinfo. Det vi kan konstatera är att Fredagsmys inte bara är en företeelse som sker någon gång ibland, utan som snarare är en återkommande ritual oavsett om du är man, kvinna, ung, gammal, ensamstående eller har familj, fortsätter Camilla Mårtensson.

Fredagsmysundersökningen visar att 78 % i åldern 15-70 år fredagsmyser minst en gång i månaden och två tredjedelar gör det varannan vecka eller oftare. Svenskarna är också positiva till fredagsmys där endast 2 % förknippar fredagsmys med något negativt.

Det har på sistone diskuterats en del i media huruvida fredagsmys är positivt eller inte. Det finns säkert ett resonemang att föra kring det, men det vi ser i vår undersökning är att fredagsmys är väldigt positivt laddat och där en stor andel associerar fredagsmyset med avkoppling, gemenskap och familj. Kort och gott, svenska folket älskar sitt fredagsmys, avslutar Camilla Mårtensson.

 

Snabbfakta om undersökningen Fredagsmys

– Metod:  16 kvalitativa djupintervjuer, 800 kvantitativa webbintervjuer

– Målgrupp: Män och kvinnor, 15-70 år spridning över hela Sverige

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Autopedia är en undersökning och en tjänst för dig och alla andra nybilsköpare. Här samlas ”nybilsåsikter” under ett tak och där upplevelser om både bilar och återförsäljare blir tillgängliga för varandra och för bilbranschen. Om ett par veckor fyller Autopedia 2 år och under den här tiden har mer än 100 000 svar samlats in från nybilsköpare runt om i landet.

I samband med 2-årsdagen är det dags att blicka framåt då förändring är en nödvändighet för att utvecklas. Resultatet är en helt ny webbsida som kommer att lanseras lite längre fram i sommar. Vi har lyssnat på alla som använder Autopedia om vad som har saknats, varit otydligt eller kan göras bättre.

Fokus har också varit på vad man som konsument, kund och ägare tycker och tänker om sin bil och handlaren du köpte den hos. Inte så mycket på produktspecifikationer och fakta. Förutom utseendet ligger de största nyheterna i huvudfunktionerna att lämna svar och hämta information, med bl a en helt ny sökfunktion. Dessutom kommer vi att släppa en webbaserad företagslösning för återförsäljare och generalagenter som är intresserade av mer och fördjupad information om sina kunder.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Scandinfo hjälper företag i olika branscher och storlek med medarbetarundersökningar. Ett företag som med jämna mellanrum anlitar Scandinfo för sin medarbetarundersökning är Kontek Lön AB. Kontek är ett växande specialistbolag som tillhandahåller produkter och tjänster för hela löneprocessen. Idag har Kontek 80 anställda på fyra orter i Sverige och för bolaget är det viktigt att mäta nöjdheten bland sina medarbetare och att följa utvecklingen över tid.

– Vi växer snabbt och på flera orter och då är det viktigt att få svart på vitt hur det ser ut i organisationen. Det är lätt att tro att man vet hur det står till i organisationen. Med en medarbetarundersökning tror vi inte bara, utan vi får verkligen veta hur det står till, säger Maria Ericsson VD på Kontek Lön AB. Vi arbetar med resultatet i hela organisationen och jag uppskattar verkligen att vi får tydliga resultat. Vi får en hjälp vidare eftersom undersökningen pekar ut vad vi bör prioritera för att våra medarbetare ska bli ännu nöjdare, avslutar Maria Ericsson.

– Det är ingen slump att nöjdheten bland medarbetarna hos Kontek stadigt har ökat sedan den första undersökningen gjordes 2008, säger Camilla Sagerström, specialist på medarbetarundersökningar på Scandinfo. Det som är kännetecknande för organisationer med ökande arbetstillfredsställelse är samspelta ledningsgrupper som har en tydlig plan och ett strukturerat arbetssätt för hur man tar resultaten vidare in i organisationen. Det är något jag kan se att Kontek är väldigt duktiga på, avslutar Camilla Sagerström.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}