Logga in
Sve

Kategori: Undersökningar

Det är knappast en nyhet att vi brinner för bilbranschen, det har vi gjort sedan starten 1982! Vår bilpanel består idag av över 10 000 bilintresserade svenskar bosatta i hela landet. Med bilpanelen kan vi snabbt ställa frågor och ta tempen på vad konsumenter tycker och därmed förmedla värdefulla insikter till branschen.

Den senaste undersökningen som vi genomförde med våra bilpanelister var i ämnet Ny Bilteknik. Här borrar vi oss ner i aktuella ämnen som förarlösa bilar, smart teknik och nya transportlösningar.

Hur viktig är exempelvis nivån av smart teknik inne i kupén när en ny bil ska väljas? Skiljer sig en Audiägares åsikter mot en ägare av Citroën eller Tesla? Vi jämför mellan 29 olika bilmärken!

Hur ser konsumenten på nya transportlösningar? Är konsumenten intresserad av att låna ut sin bil när hen inte behöver den, via en app likt företaget Airbnb för bostäder? Det finns många situationer idag när bilen blir stående, som på en parkeringsplats utanför arbetsplatsen. Har du själv bil kommer du kanske på ett eget exempel?

Förarlösa bilar fortsätter att väcka debatt och känslor, i takt med att vi kommer allt närmare en värld där dessa fordon blir tillgängliga. Ta reda på vad panelen anser om faktorer som säkerhet, tidsbesparing och miljöskäl vid förarlös biltransport.

Ett intresseväckande resultat gäller Sveriges vanligaste bilmärke Volvo. I jämförelse med den totala panelen är Volvoägaren i genomsnitt 9 procentenheter mer positivt inställd till ny teknik.

Är du intresserad av att ta del av resultat eller ställa egna frågor till bilpanelisterna? Kontakta då Andrea på Scandinfo.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Det är frågor som många bostadsbolag och kommuner funderar kring. Att Sverige behöver fler bostäder är ingen nyhet. Behovet finns i både större och mindre kommuner men var i kommunen vill invånarna helst bo? Och hur vill invånarna helst bo?

Scandinfo har utvecklat nyproduktionsstudier som hjälper kommuner, bostads- och byggföretag att planera ett byggande som är anpassat efter behov, efterfrågan och önskemål. Nyproduktionsstudier omfattar allt från prospektering om man ska bygga, var man ska bygga och hur bostaden ska vara utformad. Modellen ger input och beslutsunderlag till såväl arkitekter, bostads- och fastighetsbolag, byggföretag och kommunen.

Vad ger nyproduktionsstudierna svar på?

Vilket område/ort eller vilken stadsdel är mest attraktiv?

Vilken upplåtelseform vill invånarna ha? Vilka invånare vill ha hyreslägenhet, vilka vill ha bostadsrätt vilka vill ha villa eller radhus?

Hur många rum eller kvadratmeter har störst efterfrågan/potential? Hur skiljer sig önskemålen mellan olika invånargrupper?

Hur mycket kan invånarna tänka sig att betala för en nyproducerad bostad? Ligger det i linje med faktiska kostnader? Är det mer eller mindre än den befintliga kostnaden?

Vilka önskemål och prioriteringar har invånarna vad gäller standard och utrustning?

Hur många är intresserade av att bo i ett specifikt område? Är underlaget tillräckligt för att motivera en nyproduktion?

Hur ser migrationen ut – vilka orter eller stadsdelar vill man flytta från och vilka orter eller stadsdelar vill man flytta till?

Hur ser framtidsplanerna ut vad gäller flytt?

Att genomföra en nyproduktionsstudie är kort och gott ett sätt att känna sig tryggare med beslut som fattas i samband vid nyproduktion. Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa er med de funderingar som ni har kring nyproduktion, tveka inte att kontakta oss!

Vill du läsa mer om nyproduktionsstudier som vi har gjort för olika uppdragsgivare, klicka då på länkarna nedan:

 

Nyproduktionsstudier för Hyresbostäder Norrköping och Göingehem:

Fastighet

Nyproduktionsstudie för Studentbostadsföretagen, White Arkitekter och Stockholms Studentbostäder:

Gästblogg: Som man frågar får man svar

Gästblogg: Marknadsanalys ger innovativa bostäder

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

I mitt jobb som marknadsundersökare är jag är beroende av människor. Jag är beroende av att få tag i dem. Jag är beroende av att de svarar så ärligt som möjligt på mina frågor, så utförligt som möjligt och ofta på bestämda tider eller platser.

Ibland handlar frågorna om synpunkter kring en förpackning eller reklamkampanj – ibland handlar det om känsligare ämnen. Då är utmaningen att få människor att berätta om sådant de kanske inte pratar om så ofta eller med vem som helst om. Det gäller att skapa ett förtroende. Det gäller att de jag pratar med känner att de kan vara anonyma och att jag är genuint intresserad av deras berättelser och åsikter. Det är inte alltid så lätt att hitta mötesplatser och metoder för detta.

Nyligen testade vi att prata om just ett känsligt ämne i en digital chatt där vi som undersökare, våra  uppdragsgivare, och våra deltagare möttes genom att logga in samtidigt via en digital plattform. Alla inblandade satt fysiskt på olika platser i landet. Deltagarna hemma vid sina datorer. Uppdragsgivarna på platser som passade dem och jag och min kollega på kontoret, vilket passade oss.

Under 1,5 timma möttes vi digitalt och vi fick svar på våra frågor och förståelse för deltagarnas upplevelser och kontext. Genom möjligheten att ställa följdfrågor kunde vi fånga upp intressanta spår allteftersom diskussionen utvecklades. Deltagarna fick i sin takt ge sin syn på saken och dela med sig av sina åsikter och någon som lyssnade. De kunde känna sig trygga och anonyma eftersom vi inte behövde mötas fysiskt – vi såg inte varandra utan vi skrev på datorns tangentbord. Det enda deltagarna visste om varandra var förnamnet och att de ingick i samma målgrupp dvs. delade samma problematik.

I många fall fungerar fokusgrupper väldigt bra och man får verkligen komma människor nära. Men i de fall då geografi, budget eller känslighet i det ämne som ska diskuteras är ett hinder, skapar den digitala plattformen andra möjligheter att mötas. Jag vågar tro att när vi möter människor lite mer på deras villkor,  i en miljö där förutsättningarna är goda för att skapa förtroende, kan vi få reda på sånt som vi kanske inte annars får reda på.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Med den utgångspunkten har Customer Experience, eller CX som det förkortas blivit de senaste årens ledord för många organisationer. Det är inget nytt att sätta kundens upplevelse först. Scandinfo har många kunder som strategiskt och taktiskt arbetar med att förbättra och skapa nöjdare kunder.  Ett verktyg för att förstå och optimera verksamheter och tjänster utifrån kundens upplevelse är Customer Journey Mapping, kundresekarta på svenska.

Kortfattat kan Customer Journey Mapping beskrivas som en visualisering av de olika steg och aktiviteter en kund gör när de använder en produkt eller tjänst, både digitalt, IRL och i olika kanaler. Fokus ligger på upplevelsen, utifrån vad kunderna gör, vad de tänker och hur de känner.

Customer Journey Mapping är ett utmärkt sätt att visulisera skeenden så som de upplevs av kunden. Inte så som det skall vara eller uppfattas av organisationen. Genom en kundresekarta sätts fokus på både så kallade pain points och gain points, de delar av kundresan där organisationen under- och överlevererar. Det är också ett bra verktyg för att skapa en diskussion internt om problemområden och kan också identifiera  nya möjligheter.

Customer Journey Mapping är ett relativt nytt och spännande verktyg på Scandinfo, med vår expertis inom varumärke och nöjdkund så har vi många naturliga användningsområden för Customer Journey Mapping både för nuvarande och framtida kunder.

Vill du läsa mer om Customer Journey Mapping så titta in på nedan länkar i ämnet: en artikel samt ett av de mest kända exemplen på en kundresekarta, Rail Europe Experience map av Adaptive Path.

https://hbr.org/2010/11/using-customer-journey-maps-to

http://uxmastery.com/wp-content/uploads/2012/11/experiencemap.png

Hej så länge,

//Camilla

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

När jag var på återvinningscentralen för kanske ett år sedan träffade jag på två killar som intervjuade oss besökare om hur vi upplevde den återkommande uppgiften att åka till återvinningscentralen. De ville förstå våra tankar och vårt beteende samt även om det fanns ett intresse för en tjänst som erbjuder hämtning av sorterat material hemma.
Nu är de igång med sin verksamhet ReCollect sedan några månader, och växer hela tiden. Eloge!

Det är roligt att se hur dessa unga entreprenörer hade en idé som de förankrade och förfinade genom att ta reda på konsumenternas behov och attityder och därefter på ett strukturerat och professionellt sätt paketerade och lanserade. Detta imponerar och ger framtidstro!

Det visar också vikten av att redan för det lilla företaget tydligt ta in konsumentens röst för att hitta rätt väg framåt. Jag hoppas att ReCollects grundare går vidare med sitt målinriktade utvecklingsarbete och att deras startup fortsätter att växa! Kanske kan Scandinfo få välkomna dem som kunder i en större kostym om några år…

PS. Jag blev förstås ReCollect kund med ”lilla paketet” 🙂

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Folkspel och Scandinfo har genom åren samarbetat i flera undersökningar som bidragit till att utveckla Folkspels erbjudanden, framför allt Bingolotto som är företagets största produkt. Bingolotto fyller 25 år i år och har tillsammans med t ex Sverigelotten gjort att Folkspel kunnat bidra med 16 miljarder kronor till Sveriges föreningsliv.

I samband med att programmet gjordes om och Ingvar Oldsberg introducerades som programledare hösten 2014 skapades Bingolottopanelen. Panelen är en s k insight community för Bingolottospelare och har i dag drygt 100 medlemmar i olika åldrar spridda över landet.

I panelen förs en kontinuerlig dialog online med spelarna. Folkspel får feedback på spel och andra programinslag men kan också stämma av idéer med panelmedlemmarna och få förslag på förbättringar. Panelmedlemmarna ger respons på varje program och med jämna mellanrum får de också besvara mer omfattande frågeställningar med fokus på t ex gästerna eller på hur Bingolotto kommuniceras i olika kanaler. Frågorna kan ha givna svarsalternativ eller vara öppna där deltagarna med egna ord får svara vad de tycker och också kan kommentera varandras svar. Moderatorn kan gå in och kommentera och ställa riktade följdfrågor till enskilda medlemmar och medarbetare på Folkspel som har inloggning kan gå in och följa vad panelmedlemmarna tycker. De kan dock inte själva göra inlägg.

”Bingolottopanelen har de senaste åren hjälpt oss att säkerställa att vi är på rätt väg med programmet efter omgörningen för ett par år sedan. Det är viktigt att veta hur vår målgrupp tänker och agerar då vi vet att Bingolotto mår allra bäst när målgruppen känner en stark tillhörighet med Bingolotto”, säger Henrik Lindroth som är marknadschef på Folkspel.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Digitala verktyg öppnar upp för nya möjligheter.  På Scandinfo jobbar vi nu mycket med nya digitala metoder, bland annat Insight Communities. Först och främst, vad är en Insight Community?

Kortfattat kan en Insight Community beskrivas som en digital plattform där människor som är engagerade i företaget och varumärket samlas för en kontinuerlig dialog. Man kan se det som att ha ett rum med konsumenter omedelbart tillgängliga att ställa frågor till.  Hur kan en Insight Community då hjälpa till i insiktsarbetet?

Snabba och effektiva avstämningar

Genom en Insight Community har du möjlighet att väldigt snabbt och effektivt ställa frågor till konsumenter. I och med att barriärerna är lägre – både vad gäller tid och kostnad – innebär det att man får snabbare svar. Det i sin tur ger också möjlighet att ställa frågor löpande och när de uppstår, något som inte är möjligt med traditionella metoder som har en längre startsträcka.

Identifiera nya möjligheter

En Insight Community ger dig möjlighet att enkelt ha en kontinuerlig dialog med de som köper, använder, tycker och tänker om ditt varumärke. Det ger också möjlighet att förstå konsumentens vardag utanför det specifika varumärket eller kategorin. Kontextuell förståelse är ovärderlig för insikter och inspel för exempelvis produkt- och kategoriutveckling och att identifiera nya möjligheter.

Mer engagerade deltagare ger bättre insikter

Insight Communities är på konsumenters villkor.  Det gör det möjligt att möta konsumenter och förstå deras upplevelser – på deras villkor. Verktygen är plattformsoberoende och ofta asynkrona. Det betyder att deltagare väljer om de vill svara på mobilen på bussen eller hemma i soffan med läsplattan, beroende på vad som passar dem bäst. En Insight Community tar också bort tidigare geografiska barriärer och gör det möjligt att engagera mindre och svårare målgrupper.

Vårt seniora team tar hand om dig hela vägen

Förutom vår unika plattform finns våra seniora konsulter till hjälp under hela processen. Tillsammans med kunden tar de fram relevanta frågeställningar och förmedlar resultat och insikter. Vi har dessutom en dedikerad panel manager som ansvarar för att deltagarna hålls engagerade.

Vi tror starkt på nya digitala verktyg som skapar nya spännande möjligheter. Kontakta mig om du vill veta mer! 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Vi gjorde det väl och vi gjorde det med goda intentioner. Vi skapade specialistteam och titlar, organisationsscheman och roller. Vi byggde ramverk, ett för den ena, och ett för den andra. Vi skapade vattentäta skott mellan två metoder – och människor – som ska jobba tillsammans, inte separat. Ja, vi pratar uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ research.

Men nu finns det nya möjligheter. Som för det mesta nuförtiden så kommer det digitala till vår undsättning. Tack och lov. Det är ganska nyligen som andra generationens digitala researchplattformar blivit tillgängliga och det som skiljer dem från tidigare är att de hjälper oss att på ett helt nytt sätt integrera kvalitativa och kvantitativa frågeställningar och metoder.

Erfarenheten finns. Vi har fått mer erfarenhet i bagaget, fler och fler av våra uppdragsgivare är villiga att exempelvis testa digitala kvalitativa verktyg och upplägg, vilket gett oss möjlighet att göra om och göra bättre. Trenden bekräftas också i senaste GRIT rapporten (www.greenbook.org/grit), där online communities tillsammans med mobila enkäter toppar listan på växande metoder.

På Scandinfo jobbar vi nu på bred front med digitala plattformar. Vi har en stor erfarenhet kring onlineforum och vi tror starkt på insight communities. Vi ser en spännande tid framför oss med möjligheter att facilitera en kontinuerlig kunddialog och på nya sätt integrera kvalitativa och kvantitativa metoder digitalt både kontinuerligt och ad-hoc. Här finns många fördelar att hämta hem: undersökningar på konsumenters villkor, effektivare processer, snabbare beslutsunderlag och nya insikter.

Vågar du så vågar jag! För att våga måste det ske en förändring. Hos oss och hos våra uppdragsgivare. Vi måste testa, våga mer och våga nytt. Som exempelvis påhäng till befintliga projekt eller för nya, mindre projekt. Och främst med inställningen ”vi testar”. Jag lovar att jobba stenhårt med att tänka om, tänka nytt och tänka bättre. Jag hoppas att du gör det med.

 “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones”

//Camilla

 

1 kommentar
 1. {{comment.author_name}}

Förra hösten inledde vi arbetet med en större studie om hur studenter vill bo som Scandinfo genomförde under vintern/våren 2015. Strax före sommaren fick vi resultatet som vi nu hunnit bearbeta något. I vårt fall har det inneburit hur vi förvandlar studenternas svar till verkliga bostäder som studenterna vill ha. Och kanske framförallt, skiljer det sig jämfört med vad som byggs i dagsläget? Svaren på den senare frågan var både ja och nej.

Den största skiljelinjen bland respondenterna var mellan de som vill bo enskilt respektive kollektivt. Det vill säga i en egen lägenhet eller dela olika funktioner som kök eller vardagsrum med andra i någon boendeform. Den gängse uppfattningen har (länge) varit att det är egna enskilda bostäder som är det studenter efterfrågar. Vilket baserats på efterfrågan på de traditionella (i många fall trista) studentkorridorer som finns idag. Resultatet visar att en dryg tredjedel vill bo kollektivt, medan knappt två tredjedelar vill bo enskilt. Dock är det inte dagens kollektiva lösningar, de gamla korridorerna, man efterfrågar. Istället är det mer lägenhetslika lösningar som på ett tydligare sätt främjar det sociala utbytet. Tillsammans med en förmodat lägre hyra utgör det hela anledningen till att en del av studenterna vill bo kollektivt.

Samtidigt poängteras vikten av att ha en privat sfär, oavsett om man vill bo ensam eller med andra. Detta eftersom det är en tydlig uppfattning att de delar av en bostad där det potentiellt skulle kunna uppstå konflikter, exempelvis i badrummet eller i köket, vill man i större utsträckning ha för sig själv.

Detta var utmaningen White arkitekter stod inför när de skulle ta fram bostadslösningar utifrån studiens resultat. Nämligen att hitta en balans mellan det privata och det enskilda i både kollektiva och enskilda bostadslösningar. Vilket visas framförallt i det ena av de tre förslagen (se bilden) som är ett kollektivt boende för sex personer på 117 kvm (19 kvm/person) över två våningar. Där varje person har ett eget kryp in med toalett på övervåningen, medan undervåningen är den sociala ytan med kök och gemensamma ytor. Men även med en flexibilitet som gör att det går att gränsa av delar av undervåningen till sex separata rum om så önskas. Med andra ord något helt annat än de traditionella studentkorridorer som utgör det vanligaste kollektiva boendeformerna idag.

Om den, och de andra två mer vanliga bostäderna för en respektive två studenter, också går att realisera sett till produktionskostnad och inte minst hyra är nästa utmaning i projektet. Men det lämnar vi med varm hand över till Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är den tredje aktören i projektet. Resultatet av det får bli en senare bloggpost.

Martin Johansson
Generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

1 kommentar
 1. {{comment.author_name}}

Sedan ett tag tillbaka arbetar vi på Scandinfo mer utbrett med digitala paneler eller Insight Communities. Vi har pågående kundpaneler, läsarpaneler och specialistpaneler för våra kunders räkning. Med anledning av Scandinfos fördjupade samarbete med vårt norska partnerföretag Opinion bjöd vi nyligen in den karismatiske Ole Petter Nyhaug, partner och creative director hos Opinion, som föredragshållare på höstens frukostseminarium. Han höll en mycket intressant och uppskattad presentation om aktuella konsumenttrender som driver morgondagens marknadsanalys där Insight Communities blir allt mer relevanta.

Ole Petter spanade om…
Den mäktiga konsumenten som idag har en allt starkare möjlighet att påverka andra konsumenter genom att öppet dela med sig av sina erfarenheter i olika kommunikationskanaler/sociala medier.

Den riskreducerande konsumenten och väljer trygga vägar för att säkra framtiden, tränar och äter nyttigt för att må bra och förebygga skador och sjukdomar.

Den optimaliserande konsumenten som vill få ut max effekt av sina investeringar och söker därför mäta effekt på olika sätt.

Den sömlösa konsumenten som är inne i ett flow av arbete, fritid, vardag och helg utan tydliga gränser och som söker enkla lösningar för att hålla sig flytande.

Den sinnliga konsumenten som inte nöjer sig med god funktionalitet utan värdesätter skönhet och resonerar att ’är det vackert så lägger jag märke till det och det är en anledning till att jag vill ha det’.

Realtidskonsumenten är här och nu och ger och tar med omedelbar respons utifrån behov av information och inspiration i stunden.

Hur anpassar då vi marknadsanalytiker oss för att nå denna mäktiga konsument?

Insight Communities är inget nytt begrepp inom researchvärlden men metoden känns allt mer aktuell utifrån rådande konsumenttrender. Här har vi marknadsanalytiker möjlighet att fånga upp den mäktiga konsumenten på konsumentens villkor – när det finns tid och engagemang.

Vi välkomnar konsumenten till ett sammanhang där avsändaren är tillgänglig för återkoppling, utvärdering och reflektion kring t ex varumärke, erbjudande och utvecklingsprocesser. På så vis stärker avsändaren sin förståelse för och relation med sina kunder/konsumenter/intressegrupper.

Vi gör det även enkelt för konsumenten att delta genom anpassad, lättillgänglig och enkel teknik. Vi respekterar säkerhetsaspekten och erbjuder ett slutet forum för diskussion med speciellt inbjudna. Vi kommunicerar med konsumenten i en attraktiv miljö med bilder, ljud, film för att stimulera alla sinnen. Vi ger något tillbaka till konsumenten genom att dela utvalda resultat.

Som mäktig, sömlös och sinnlig konsument ser jag Insight Communities som ett enkelt sätt för mig att möta marknadsaktörer som lyssnar när jag delar med mig och jag förväntar mig hög ROI. Som marknadsanalytiker ser jag en insiktsgenerator driven av ömsesidig respekt och förbättringsvilja.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}
Kontakt
 • +46 31 743 44 00
 • mail@scandinfo.se
 • Kaserntorget 5, 411 18 Gothenburg, Sweden