Logga in
Sve

Kategori: Varumärke

Jag och några av mina närmsta kollegor arbetar gentemot en bransch som vi kanske inte direkt kan kalla för snabbrörlig, nämligen bostad- och fastighetsbranschen. Som bolag inom en snabbrörlig sektor t.ex. handel är det i de allra flesta fall en självklarhet att ha koll på sitt varumärke och därmed mäta kännedom och image.

I bostads- och fastighetsbranschen är det enligt min uppfattning inte lika etablerat och mycket tror jag handlar om att man inte ser nyttan. För några år sedan hörde jag en person som arbetar på ett bostadsbolag säga; ”vi behöver inte bry oss om vårt varumärke, vi har allt uthyrt ändå”. Nu tror jag inte att det är en gängse bild att inte behöva bry sig om sitt varumärke, men varför ska då ett bostad- och fastighetsbolag (eller annat bolag också för den delen som inte är inom snabbrörlig och inte har tuff konkurrens) mäta sitt varumärke?

Såhär ser jag på det…

Alla har ett varumärke oavsett om man jobbar aktivt eller inte med det. Existerar du som bolag, ja då har man en bild av er.

Och för att knyta an till ovanstående punkt, om man inte har en bild av er dvs. ni är okända, då är varumärket tomt. Jag tror att alla bolag vill vara kända för något, oavsett konkurrenssituation. Att mäta sitt varumärke stämmer av vad vi är kända för och om det stämmer med bilden av det vi vill vara kända för.

Stämmer vår inre bild med den yttre bilden, dvs. hur olika målgrupper uppfattar oss? Den inre bilden kan t.ex. vara att vi är ett lyhört och kompetent bolag med engagerade medarbetare som älskar sitt jobb. Är den allmänna bilden densamma? Att mäta är vägen till kunskap och ger möjlighet att agera för att stärka sitt varumärke.

Varför ska då ett bostads- och fastighetsbolag ha koll på sitt varumärke?

Även om t.ex. alla lägenheter eller lokaler är uthyrda (i dagsläget) står bolagen inför faktumet att attrahera rätt personal eller samarbetspartners. Då gäller det att varumärket innehåller något. Varför ska jag vilja arbeta med eller hos ett bolag istället för ett annat? Där skulle jag säga att varumärket spelar en avgörande roll.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Fiwe är ett konsultföretag som hjälper företag med rådgivning och implementering av lösningar för bl.a omnikanalshandel och e-handel. Inför kommande satsningar behövde Fiwe få en bild av kännedomen och status för varumärket Fiwe både bland sina egna kunder men också bland potentiella kunder i aktuella branscher.

Genom den kännedomsmätning som Scandinfo genomförde för Fiwe under våren 2016, fick Fiwe dels den information de behövde för att arbeta vidare men också en bekräftelse på att de är på rätt väg. Läs gärna mer om Fiwe och undersökningen på Fiwes webb.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Folkspel och Scandinfo har genom åren samarbetat i flera undersökningar som bidragit till att utveckla Folkspels erbjudanden, framför allt Bingolotto som är företagets största produkt. Bingolotto fyller 25 år i år och har tillsammans med t ex Sverigelotten gjort att Folkspel kunnat bidra med 16 miljarder kronor till Sveriges föreningsliv.

I samband med att programmet gjordes om och Ingvar Oldsberg introducerades som programledare hösten 2014 skapades Bingolottopanelen. Panelen är en s k insight community för Bingolottospelare och har i dag drygt 100 medlemmar i olika åldrar spridda över landet.

I panelen förs en kontinuerlig dialog online med spelarna. Folkspel får feedback på spel och andra programinslag men kan också stämma av idéer med panelmedlemmarna och få förslag på förbättringar. Panelmedlemmarna ger respons på varje program och med jämna mellanrum får de också besvara mer omfattande frågeställningar med fokus på t ex gästerna eller på hur Bingolotto kommuniceras i olika kanaler. Frågorna kan ha givna svarsalternativ eller vara öppna där deltagarna med egna ord får svara vad de tycker och också kan kommentera varandras svar. Moderatorn kan gå in och kommentera och ställa riktade följdfrågor till enskilda medlemmar och medarbetare på Folkspel som har inloggning kan gå in och följa vad panelmedlemmarna tycker. De kan dock inte själva göra inlägg.

”Bingolottopanelen har de senaste åren hjälpt oss att säkerställa att vi är på rätt väg med programmet efter omgörningen för ett par år sedan. Det är viktigt att veta hur vår målgrupp tänker och agerar då vi vet att Bingolotto mår allra bäst när målgruppen känner en stark tillhörighet med Bingolotto”, säger Henrik Lindroth som är marknadschef på Folkspel.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Vi hälsar Njie Group välkommen som ny kund! Njie har vuxit rejält sedan grundaren Assan Njie först började importera Aloe Vera-dryck 2008. Då skötte han distributionen i Göteborg med sin moped. I dag har företaget rikstäckande distribution och sortimentet omfattar, förutom Aloe Vera-drycker i olika smaker, energidrycker, sockerfri läsk med vitaminer och antioxidanter och inte minst Njie ProPud, en proteinpudding baserad på laktosfri mjölk som framgångsrikt konkurrerar med den populära kvargen.

På senare tid har Njie intensifierat arbetet med sin varumärkesplattform och visuella identitet. Den varumärkesmätning Scandinfo genomför är ett sätt att följa utvecklingen på marknaden vad gäller kännedom och användning både för det egna och konkurrerande varumärken liksom för produktkategorierna i sig. Givetvis är det då av intresse att se effekten av bl a den kommunikation som görs i traditionella såväl som sociala medier.

Scandinfo blir ett bra stöd i vår varumärkesresa med den erfarenhet och kompetens de har. Dessutom är det bra med en snabb och flexibel partner när det händer så mycket i vårt företag”, säger marknadschefen Ove Henriksson.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Picadelis salladsbarer finns i närmare 1400 livsmedelsbutiker och servicebutiker runt om i Sverige. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och satsar nu på att bygga varumärket Picadeli på ett mer aktivt sätt än tidigare. Scandinfo kommer därför vara företagets partner i en varumärkestracking där både kategorianvändning och varumärke följs.

”Vi vill kunna mäta våra insatser och förhoppningsvis säkerställa att satsningen får den effekt vi planerat”, säger marknadschefen Lisa Isakson.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}