Logga in
Sve
  • Eng
  • Sve

Sedan ett tag tillbaka arbetar vi på Scandinfo mer utbrett med digitala paneler eller Insight Communities. Vi har pågående kundpaneler, läsarpaneler och specialistpaneler för våra kunders räkning. Med anledning av Scandinfos fördjupade samarbete med vårt norska partnerföretag Opinion bjöd vi nyligen in den karismatiske Ole Petter Nyhaug, partner och creative director hos Opinion, som föredragshållare på höstens frukostseminarium. Han höll en mycket intressant och uppskattad presentation om aktuella konsumenttrender som driver morgondagens marknadsanalys där Insight Communities blir allt mer relevanta.

Ole Petter spanade om…
Den mäktiga konsumenten som idag har en allt starkare möjlighet att påverka andra konsumenter genom att öppet dela med sig av sina erfarenheter i olika kommunikationskanaler/sociala medier.

Den riskreducerande konsumenten och väljer trygga vägar för att säkra framtiden, tränar och äter nyttigt för att må bra och förebygga skador och sjukdomar.

Den optimaliserande konsumenten som vill få ut max effekt av sina investeringar och söker därför mäta effekt på olika sätt.

Den sömlösa konsumenten som är inne i ett flow av arbete, fritid, vardag och helg utan tydliga gränser och som söker enkla lösningar för att hålla sig flytande.

Den sinnliga konsumenten som inte nöjer sig med god funktionalitet utan värdesätter skönhet och resonerar att ’är det vackert så lägger jag märke till det och det är en anledning till att jag vill ha det’.

Realtidskonsumenten är här och nu och ger och tar med omedelbar respons utifrån behov av information och inspiration i stunden.

Hur anpassar då vi marknadsanalytiker oss för att nå denna mäktiga konsument?

Insight Communities är inget nytt begrepp inom researchvärlden men metoden känns allt mer aktuell utifrån rådande konsumenttrender. Här har vi marknadsanalytiker möjlighet att fånga upp den mäktiga konsumenten på konsumentens villkor – när det finns tid och engagemang.

Vi välkomnar konsumenten till ett sammanhang där avsändaren är tillgänglig för återkoppling, utvärdering och reflektion kring t ex varumärke, erbjudande och utvecklingsprocesser. På så vis stärker avsändaren sin förståelse för och relation med sina kunder/konsumenter/intressegrupper.

Vi gör det även enkelt för konsumenten att delta genom anpassad, lättillgänglig och enkel teknik. Vi respekterar säkerhetsaspekten och erbjuder ett slutet forum för diskussion med speciellt inbjudna. Vi kommunicerar med konsumenten i en attraktiv miljö med bilder, ljud, film för att stimulera alla sinnen. Vi ger något tillbaka till konsumenten genom att dela utvalda resultat.

Som mäktig, sömlös och sinnlig konsument ser jag Insight Communities som ett enkelt sätt för mig att möta marknadsaktörer som lyssnar när jag delar med mig och jag förväntar mig hög ROI. Som marknadsanalytiker ser jag en insiktsgenerator driven av ömsesidig respekt och förbättringsvilja.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}