Logga in
Sve
  • Eng
  • Sve

Inom ramen för Boverkets stöd för innovativt byggande för unga och studenter har vi, Studentbostadsföretagen, gett Scandinfo i uppdrag att genomföra en tvådelad studie – en traditionell kvantitativ webbundersökning följt av ett kvalitativt onlineforum – om hur studenter vill bo. Inget unikt i sig. Det finns otaliga undersökningar (av varierande kvalitet) som gör anspråk på att visa hur studenter vill bo. Ett stort problem är att de ofta ställer frågor där respondenterna får svara helt fritt hur de vill bo. Svaren blir ofta fantasifulla. I bästa fall. Alltid säger det väl något, men för de som ska bygga bostäder hjälper det föga med sådant som av olika anledningar är omöjligt att leverera.

För att kunna bidra till att det byggs fler bostäder som motsvarar studenternas behov och efterfrågan, vilket är syftet med undersökningen, krävs dock en annan konkretiseringsnivå och kanske framförallt, mer realism. Tråkigt nog!

Därför har vi valt att koppla frågor om hur studenterna önskar att bo till flera viktiga parametrar, men framförallt, vad bostaden får kosta. Väljer respondenterna att bocka för en trerummare på 100 kvm framgår också att det hade inneburit en hyra på en bit över 10 000 kr/mån.

Ja men då får man inte svar på vad de verkligen vill ha”, går det ju att hävda. Så kanske det är. Men samtidigt innebär det att vi skapar ett underlag med tydligare förankring i verkligheten. Anledningen till varför Boverket delar ut de här stöden är för att det byggs för lite bostäder för bl.a. studenter. Den största anledningen till det är att det helt enkelt är svårt att bygga bostäder som studenter har råd att betala för. Då måste vi helt enkelt försöka hitta vägar för att utforma bostäder på ett sätt som innebär att såväl priset som funktionen överensstämmer med studenternas preferenser. Då är vi föga behjälpta av sådant som inte går att realisera.

Tillsammans med arkitekterna på White kommer svaren så småningom omarbetas till konkreta förslag på hur bostäder borde utformas. Och som dessutom går att bygga sett till gällande regler. Målet är få in nya tankar och lösningar på studentbostadsmarknaden. Med andra ord kommer frågor och svar i allra högsta grad påverka den framtida utvecklingen av studentbostadsmarknaden. Exakt hur återkommer vi till i framtida gästinlägg på Scandinfobloggen!

Martin Johansson
Generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}