Logga in
Sve

Estrella

Estrella etablerades redan 1957 och var då först i Sverige med att producera och sälja snacks. Idag är det ett […]

Estrella etablerades redan 1957 och var då först i Sverige med att producera och sälja snacks. Idag är det ett av Sveriges mest kända snacksvarumärken. Estrella tillverkar och säljer en mängd olika salta snacks så som chips, ostbågar, ringar, skruvar, nötter, popcorn, salta pinnar och dipmix. Vår strävan är att alltid tillverka de godaste snacksen, självklart med miljö och hälsa i fokus. Varje dag ställer vi oss frågan; Finns det något godare?

För att kunna leva upp till vår strävan är det extra vikigt att testa våra produkter för att säkerställa att Estrella är godast. Vi har gjort många produkttester tillsammans med ScandInfo och känner oss alltid trygga med att få en tillförlitlig analys med mycket erfarenhet som referens. Sedan 2014 har ScandInfo även levererat vår varumärkestracking. Eftersom tracking är ett långsiktigt verktyg är det extra viktigt att man väljer rätt från början. Vi är mycket nöjda med att ha valt Scandinfo som leverantör. Det är ett lättanvänt system som ger en snabb överblick över de viktigaste nyckeltalen och lätt tar en vidare i analysen om det krävs.

Sofi Randén, marknadschef Estrella

Bjurfors

Bjurfors är ett av Sveriges största mäklarföretag med verksamhet i de svenska storstadsregionerna samt ett antal attraktiva fritidsorter i Sverige […]

Bjurfors är ett av Sveriges största mäklarföretag med verksamhet i de svenska storstadsregionerna samt ett antal attraktiva fritidsorter i Sverige och utomlands.

För Bjurfors är nyckeln till framgång att alltid ha helnöjda kunder. Kundnöjdhet har blivit en del av deras affärsidé och vi på Scandinfo är stolta över att få vara en viktig kugge i Bjurfors verksamhet. Att stötta 300 mäklare i deras kontinuerliga utveckling ställer stora krav på oss som leverantör.

”Att vi har helnöjda kunder är samma sak som att det går bra för oss som företag. Jag tror att en del av vår framgång beror på vi lyckats hålla det levande genom att diskutera det ofta. Det kan finnas en risk att kundnöjdhet kommer i skymundan efter ett tag, men vi har lyckats hålla fokus på det i många år nu.”

Ola Lundqvist, VD Bjurfors

Stena Metall

Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall och är verksamma i en mängd […]

Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall och är verksamma i en mängd länder i Europa. Scandinfo genomför sedan 2009 regelbundet kundnöjdhetsstudier för de olika bolagen inom Stena Metall. Målsättningen är att ge dem underlag för att utveckla och stärka relationen med kunderna. Vi genomför även varumärkesstudier med både kvalitativ- och kvantitativ ansats i syfte att stämma av positionen på marknaden.

”Scandinfo har hjälpt oss att bygga upp kunskap om våra kunder samt hur vårt varumärke uppfattas på marknaden. De är lyhörda och flexibla för våra krav och behov samtidigt som de har hög integritet. De adderar värde och är en god rådgivare vid varje projekt och mätning”

Lovisa Andersson, Corporate Communications Stena Metall

SCA Hygiene Products

Under drygt 30 år har SCA Hygiene Products (tidigare Mölnlycke) varit kund till Scandinfo och sedan tio år tillbaka är […]

Under drygt 30 år har SCA Hygiene Products (tidigare Mölnlycke) varit kund till Scandinfo och sedan tio år tillbaka är Scandinfo ”main supplier” till SCA Hygiene Products när det gäller marknadsundersökningar inom produktutveckling med såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Vårt långa samarbete gör att det idag finns en gedigen kunskap på Scandinfo inom flera kategorier såsom barnblöjor, mensskydd, inkontinensprodukter samt pappersprodukter.

”Scandinfo har byggt upp en gedigen kunskap om vår verksamhet och våra målgrupper. Det i kombination med att vara lyhörd för våra krav och önskemål gör att Scandinfo adderar värde i våra utvecklingsprojekt.”

Carola Würfel
SCA Global Hygiene Category
C.R.U. Director, Category Baby

Fastighet

Scandinfo har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med undersökningar riktat mot bostads- och fastighetsbranschen. Vi arbetar med […]

Scandinfo har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med undersökningar riktat mot bostads- och fastighetsbranschen. Vi arbetar med cirka 100 bostads- och fastighetsbolag där en av våra största tjänster som vi är unika med är LiveSteps. LiveSteps mäter och rapporterar hyresgästers nöjdhet kontinuerligt och i realtid. Vi gör även andra typer av undersökningar så som exempelvis varumärkesundersökningar, flyttstudier och nybyggnationsstudier.

Göingehem – LiveSteps och Nyproduktionsstudier

Göingehem är det kommunala bostadsbolaget i Östra Göinge kommun. Scandinfo hjälper Göingehem med olika typer av marknadsinformation, dels genom kundundersökningar men senast även en nyproduktions/nybyggnationsstudie. Det övergripande syftet med studien var att kartlägga intresset för att hyra nyproducerade lägenheter bland invånarna i kommunen. Undersökningen gav bland annat svar på hur många som planerade att byta bostad inom de närmaste åren, vilka områden har högst attraktivitet, hur många skulle vara intresserade av ett hyreskontrakt i nyproducerade lägenheter och hur betalningsviljan ser ut för olika typer av lägenheter. Resultatet låg sedan till grund för bolaget och kommunen att säkerställa att man bygger ”rätt”.

Scandinfo förstod direkt våra önskemål när vi diskuterade behovet av en nybyggnationsstudie. Studien genomfördes sedan snabbt och effektivt. Resultatet gav oss ett konkret underlag att använda i projekteringen och vid den muntliga genomgången gavs möjlighet att tränga in i resultatet på djupet. Genom de nybyggnationsstudier Scandinfo erbjuder har vi fått det verktyg som vi behöver för att planera/påbörja nybyggnationer som tillgodoser kommuninvånarnas önskemål.

Kristina Söderling, Ekonomichef Göingehem

Sölvesborgshem – LiveSteps och Boendepanel

Sölvesborgshem är det kommunala bostadsbolaget i Sölvesborgs kommun. Scandinfo hjälper bolaget med att kontinuerligt mäta och rapportera hyresgästernas nöjdhet i realtid i systemet LiveSteps där syftet är att ge medarbetarna underlag vilka frågor man ska prioritera för att få nöjdare hyresgäster. Den totala nöjdheten speglas och uppdateras transparent även på Sölvesborgshems webb. Just nu har vi också en pågående boendepanel igång med cirka 70 av bolagets hyresgäster. I panelen som är aktiv i tre månader presenteras olika teman att svara på och diskutera med en moderator som ställer frågor till deltagarna. De tre teman som vi haft är: grannrelationer, miljö och lägenheters standard.

Den etablerade fastighetsbranschen kommer förmodligen att utmanas på ett eller annat sätt under de kommande åren. Vi behöver därför anstränga oss ännu mer vad gäller både kundrelationer och produktutveckling. Att exponera den totala kundnöjdheten i realtid på vår egen webb är spännande och modernt, en idé vi fick från Scandinfo. För mig som vd är systemet också ett kraftfullt ledningsverktyg. I min dagliga morgonrutin ingår därför att se både totalresultatet på vår egen sajt, och närmare siffror i systemet LiveSteps.

Johan Braw, VD Sölvesborgshem

HSB Göteborg – Varumärkesundersökning och kundundersökning

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar i ett område som sträcker sig från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. I erbjudandet ingår nyproducerade bostadsrätter, bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Scandinfo hjälper HSB Göteborg regelbundet med både kundundersökning hos sina föreningar och varumärkesundersökning som mäter HSB Göteborgs varumärke bland olika målgrupper.

Scandinfo bidrar till att öka vår uppfattning om hur vårt varumärke uppfattas på marknaden samt hur nöjda våra kunder är.  Som leverantör upplever jag Scandinfo som oerhört professionella, kunniga och engagerade. Tack vare våra undersökningsprojekt har vi fått värdefull kunskap om vår position på marknaden.

Freja Bramsen, Marknadschef HSB Göteborg

Hyresbostäder Norrköping – Nyproduktionsstudier och varumärkesundersökning 

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag med ca 9 500 lägenheter och drygt 600 lokaler. 170 medarbetare arbetar tillsammans för att sina hyresgäster ska känna sig som hemma. Scandinfo hjälper Hyresbostäder Norrköping med olika typer av undersökningar såsom exempelvis nyproduktionsstudier. Bolaget har som plan att bygga ca 200 nya bostäder per år de kommande fem-sex åren.

För oss är det fullständigt nödvändigt att vi har ”örat mot marken” och lyssnar av vad marknaden önskar och att vi tillskapar nya bostäder som våra hyresgäster och potentiella kunder kommer att efterfråga. Det byggs mycket i Norrköping idag och det behövs, men det innebär också att på sikt kommer konkurrensen om kunderna att öka och vår målbild är att vara det mest attraktiva bostadsbolaget i Norrköping. Scandinfo har på ett mycket proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i våra analyser och varit ett mycket värdefullt bollplank i frågor som rör metodval, upplägg och slutsats.

Thomas Gustafsson, Uthyrningschef nyproduktion Hyresbostäder Norrköping

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 separata och självstyrande Länsförsäkringsbolag som alla har gemensamt att de är kundägda, detta gör kundfokus till en absolut […]

Länsförsäkringar består av 23 separata och självstyrande Länsförsäkringsbolag som alla har gemensamt att de är kundägda, detta gör kundfokus till en absolut självklarhet. Oavsett om kunden har haft en skada, varit på rådgivningsmöte på banken eller ringt för att fråga något, är målet att varje kund ska känna sig mycket nöjd. Scandinfo hjälper ett antal av Länsförsäkringsbolagen att mäta och utveckla kundnöjdheten med hjälp av en kontinuerlig uppföljning. Den ger varje medarbetare feedback på vad just sina kunder tycker och var fokus på utveckling bör ligga.

”Scandinfo ger oss en unik möjlighet att följa upp och coacha våra medarbetare på individnivå utifrån direkt feedback från kunden via verktyget. Extra värdefullt för oss som kundägt bolag att ha en direkt kanal för att säkerställa att vi förvaltar våra ägares förtroende.”

Charlotte Odervall, gruppchef privatskador Länsförsäkringar Östgöta

Santa Maria

I över tjugo år har Santa Maria och Scandinfo haft ett nära samarbete där konsumenternas behov och åsikter om kryddor, […]

I över tjugo år har Santa Maria och Scandinfo haft ett nära samarbete där konsumenternas behov och åsikter om kryddor, grillprodukter, tex mex och asiatisk mat, liksom om varumärkena i dessa kategorier, sätts i centrum. Vi genomför t ex regelbundet koncepttester med kvantitativ eller kvalitativ inriktning och ansvarar sedan flera år för Santa Marias europeiska varumärkestracking.