Logga in
Sve

Fastighet

Scandinfo har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med undersökningar riktat mot bostads- och fastighetsbranschen. Vi arbetar med cirka 100 bostads- och fastighetsbolag där en av våra största tjänster som vi är unika med är LiveSteps. LiveSteps mäter och rapporterar hyresgästers nöjdhet kontinuerligt och i realtid. Vi gör även andra typer av undersökningar så som exempelvis varumärkesundersökningar, flyttstudier och nybyggnationsstudier.

Göingehem – LiveSteps och Nyproduktionsstudier

Göingehem är det kommunala bostadsbolaget i Östra Göinge kommun. Scandinfo hjälper Göingehem med olika typer av marknadsinformation, dels genom kundundersökningar men senast även en nyproduktions/nybyggnationsstudie. Det övergripande syftet med studien var att kartlägga intresset för att hyra nyproducerade lägenheter bland invånarna i kommunen. Undersökningen gav bland annat svar på hur många som planerade att byta bostad inom de närmaste åren, vilka områden har högst attraktivitet, hur många skulle vara intresserade av ett hyreskontrakt i nyproducerade lägenheter och hur betalningsviljan ser ut för olika typer av lägenheter. Resultatet låg sedan till grund för bolaget och kommunen att säkerställa att man bygger ”rätt”.

Scandinfo förstod direkt våra önskemål när vi diskuterade behovet av en nybyggnationsstudie. Studien genomfördes sedan snabbt och effektivt. Resultatet gav oss ett konkret underlag att använda i projekteringen och vid den muntliga genomgången gavs möjlighet att tränga in i resultatet på djupet. Genom de nybyggnationsstudier Scandinfo erbjuder har vi fått det verktyg som vi behöver för att planera/påbörja nybyggnationer som tillgodoser kommuninvånarnas önskemål.

Kristina Söderling, Ekonomichef Göingehem

Sölvesborgshem – LiveSteps och Boendepanel

Sölvesborgshem är det kommunala bostadsbolaget i Sölvesborgs kommun. Scandinfo hjälper bolaget med att kontinuerligt mäta och rapportera hyresgästernas nöjdhet i realtid i systemet LiveSteps där syftet är att ge medarbetarna underlag vilka frågor man ska prioritera för att få nöjdare hyresgäster. Den totala nöjdheten speglas och uppdateras transparent även på Sölvesborgshems webb. Just nu har vi också en pågående boendepanel igång med cirka 70 av bolagets hyresgäster. I panelen som är aktiv i tre månader presenteras olika teman att svara på och diskutera med en moderator som ställer frågor till deltagarna. De tre teman som vi haft är: grannrelationer, miljö och lägenheters standard.

Den etablerade fastighetsbranschen kommer förmodligen att utmanas på ett eller annat sätt under de kommande åren. Vi behöver därför anstränga oss ännu mer vad gäller både kundrelationer och produktutveckling. Att exponera den totala kundnöjdheten i realtid på vår egen webb är spännande och modernt, en idé vi fick från Scandinfo. För mig som vd är systemet också ett kraftfullt ledningsverktyg. I min dagliga morgonrutin ingår därför att se både totalresultatet på vår egen sajt, och närmare siffror i systemet LiveSteps.

Johan Braw, VD Sölvesborgshem

HSB Göteborg – Varumärkesundersökning och kundundersökning

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar i ett område som sträcker sig från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. I erbjudandet ingår nyproducerade bostadsrätter, bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Scandinfo hjälper HSB Göteborg regelbundet med både kundundersökning hos sina föreningar och varumärkesundersökning som mäter HSB Göteborgs varumärke bland olika målgrupper.

Scandinfo bidrar till att öka vår uppfattning om hur vårt varumärke uppfattas på marknaden samt hur nöjda våra kunder är.  Som leverantör upplever jag Scandinfo som oerhört professionella, kunniga och engagerade. Tack vare våra undersökningsprojekt har vi fått värdefull kunskap om vår position på marknaden.

Freja Bramsen, Marknadschef HSB Göteborg

Hyresbostäder Norrköping – Nyproduktionsstudier och varumärkesundersökning 

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag med ca 9 500 lägenheter och drygt 600 lokaler. 170 medarbetare arbetar tillsammans för att sina hyresgäster ska känna sig som hemma. Scandinfo hjälper Hyresbostäder Norrköping med olika typer av undersökningar såsom exempelvis nyproduktionsstudier. Bolaget har som plan att bygga ca 200 nya bostäder per år de kommande fem-sex åren.

För oss är det fullständigt nödvändigt att vi har ”örat mot marken” och lyssnar av vad marknaden önskar och att vi tillskapar nya bostäder som våra hyresgäster och potentiella kunder kommer att efterfråga. Det byggs mycket i Norrköping idag och det behövs, men det innebär också att på sikt kommer konkurrensen om kunderna att öka och vår målbild är att vara det mest attraktiva bostadsbolaget i Norrköping. Scandinfo har på ett mycket proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i våra analyser och varit ett mycket värdefullt bollplank i frågor som rör metodval, upplägg och slutsats.

Thomas Gustafsson, Uthyrningschef nyproduktion Hyresbostäder Norrköping

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}