Logga in
Sve
  • Eng
  • Sve

Levande kundundersökning

Kundnöjdhet är i allra högsta grad något som lever. Genom att mäta löpande med LiveSteps blir insikterna en naturlig del i det dagliga arbetet.

Dagliga intervjuer

Att mäta kontinuerligt innebär att enkäter skickas ut dagligen och sprids jämnt över beståndet och över hela året. Hyresgästerna svarar en gång per år. I praktiken innebär att i en fastighet kan en hyresgäst få svara i mars medan grannen i november. Metoden fångar på så sätt samtliga säsonger under ett år.

Relevanta frågor

Enkäten är framtagen genom en kvalitativ fördjupningsstudie i form av fokusgrupper och djupintervjuer med hyresgäster. På så vis säkerställer vi att undersökningen mäter det som verkligen är viktigt för hyresgästerna.

Enkelt formulär

Formuläret är standardiserat och består av 46 fasta frågor. Först ligger det övergripande nyckeltalet ”Hur nöjd är du totalt sett med xx-bolaget?”, därefter följer frågor om t.ex. bemötandet, bostaden och fastighetsskötseln. Möjlighet finns att addera tre företagsunika frågor. Enkäten finns på 10 språk.

Fångar det unika i varje hyresgäst

Sist i enkäten ges hyresgästen möjlighet att spontant uttrycka vad de tycker är bäst och vad som kan förbättras. Detta ger möjlighet att agera direkt på kommentarerna och fångar det som är viktigt för den enskilde hyresgästen.

Komplex analys blir enkel

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bostadsbolaget. LiveSteps är utvecklat i nära samarbete med marknaden och vi förfinar vi hela tiden innehåll och funktioner tillsammans med våra kunder.

Relevanta insikter

LiveSteps utgår från tre sammanfattande sidor anpassade för olika roller och funktioner. På så sätt kan varje medarbetare enkelt ta del av relevanta insikter, oavsett om man är i ledningsfunktion, arbetar operativt ute i området eller endast har fokus på en enstaka fråga som t.ex. ventilation.

Snabb återkoppling

Varje dag uppdateras LiveSteps med nya svar som inkommit under det senaste dygnet. Samtliga användare kan prenumerera på specifika områden genom att få resultat via e-post/sms samt de öppna kommentarerna i e-post, för löpande uppföljning och möjlighet att agera direkt.

Fokus på förbättring

Att snabbt kunna ta del av resultat möjliggör ett framåtriktat fokus på förbättring, dvs. vad ska vi göra för att få ännu nöjdare hyresgäster? Prioplaner rangordnar samtliga frågor utifrån en beräknad förbättringspotential och visar snabbaste och enklaste vägen till ännu fler helnöjda kunder. Med hjälp av handlingsplaner för specifika frågor/områden ger LiveSteps direkt återkoppling hur hyresgästerna ser på åtgärden.

Bygger relation med hyresgästen

Kommentarerna har en hanteringsfunktion där medarbetarna kan logga om och vilken åtgärd som ska göras. Genom att hyresgästen kan lämna kontaktuppgifter finns möjlighet att återkoppla, vilket är viktigt för att hyresgäster även i framtiden ska vilja dela sina åsikter.

Engagerar medarbetarna

Eftersom alla medarbetare bidrar till kundernas nöjdhet är det vår absoluta tro att samtliga medarbetare transparent ska ha tillgång till LiveSteps. LiveSteps har obegränsat antal användare.

 

Vi hjälper och utmanar

Vi som arbetar med LiveSteps finns givetvis med som en hjälpande hand. Vi har lång erfarenhet av marknadsundersökningar i bostadsbranschen. Vår erfarenhet gör att vi kan stödja och utmana utifrån de förutsättningar varje bostadsbolag har.

Daglig support

Vi finns tillgängliga för support till alla användare av systemet. Genom att stödja en ökad förståelse och användning av LiveSteps vill vi bidra till ännu nöjdare hyresgäster. Givetvis ger vi även support till hyresgäster som kan ha frågor på undersökningen.

Halvårsavstämningar

En gång i halvåret bjuder vi in till avstämning via webbmöte. Då går vi igenom hur arbetet går, vilka behov som finns och vad som kan vara nästa steg för er att ta i förbättringsarbetet.

Implementering och utbildning

Scandinfo har lång erfarenhet av workshops och utbildning i ett nöjdkund-perspektiv för grupper eller individer. I samband med att vi startar upp LiveSteps ingår en workshop om kundnöjdhet och LiveSteps.

Transparens

Vi vill framhålla vikten av att vara transparent med resultatet även gentemot hyresgästerna. Det finns därmed möjlighet att spegla resultat i realtid direkt på våra kunders hemsidor.