Logga in
Sve

Eva-Lena Amberg Kodnings- och korrekturansvarig

Jag ansvar för att kontrollera att det inte finns fel i leveransen till våra kunder genom korrekturläsning av tabeller, grafik, och textrapporter.  En stor del av mitt arbete är också att ansvara för kodningen av öppna svar i de undersökningar vi genomför. Jag trivs i min roll att supporta kollegor och att gemensamt jobba i projekt. Bredden på undersökningar som genomförs på Scandinfo gör att jag dagligdags kommer i kontakt med och får kunskap om olika branscher och företag.