Logga in
Sve

Jan-Inge Isacsson Ordförande & Senior Partner

Jag är styrelseordförande och huvudägare i Scandinfo. Min uppgift är att leda styrelsens arbete och att vara stöd och bollplank till företagsledningen i alla möjliga frågor. Tidigare var jag VD för företaget under många år och det mest stimulerande under alla år på Scandinfo är att se så många människor växa och utvecklas till fullfjädrade och professionella yrkesmänniskor. I min roll får jag bestämma en hel del vilket jag inte sticker under stol med att jag tycker är roligt. Om jag jämför med andra företag som jag tidigare arbetat på är den största skillnaden att vi är informella i vårt arbete och vårt förhållande till varandra. Det är jättepositivt! Vi har bra regler för det som måste regleras men vi har heller inte några onödiga regler.