Logga in
Sve

Jag är Scandinfos VD vilket innebär att jag har ansvar för den dagliga verksamheten. Tillsammans med alla medarbetare på Scandinfo, ser jag till att vi på bästa sätt kan möta våra kunders behov. Jag är stolt över att vara en del av Scandinfo och när vi är som bäst är vi en snabb och flexibel organisation där inget är omöjligt. Med mina 20 år i branschen hoppas jag kunna bidra med erfarenhet och skapa förutsättningar för mina kollegor att lyckas i sitt jobb. I en bransch som står inför många utmaningar är innovation och nytänkande viktiga hörnstenar för att lyckas och detta är områden som jag ser som mitt viktigaste uppdrag att driva.