Logga in
Sve
  • Eng
  • Sve

Häromdagen när jag var på väg till jobbet lyssnade jag på P1. I programmet pratade man om huruvida mystery shopping är en bra undersökningsmetod eller inte. En berättigad fråga tycker jag där jag kan känna sympatier för den personal som säger att de känner sig kontrollerade snarare än hjälpta av denna metod. I många fall utvärderas personalen i en butik genom att man gör tre till fem besök i butiken några gånger per år. Alla vi som jobbar inom undersökningsbranschen vet att man inte kan dra långtgående slutsatser med med ett så litet underlag, men ändå görs detta.

En annan fråga man kan ställa sig är om mystery shopping är att likställa med att gå över ån efter vatten. Varför betala för att någon ska ”leka” kund någon/några gånger om året istället för att fråga kunden hur nöjd han/hon är med sitt besök? Varför inte hela tiden mäta hur nöjda kunder man har för att ständigt arbeta med det istället för att göra det någon gång då och då? Varför inte se arbetet med att skapa nöjda kunder som ett utvecklingsverktyg som snarare ger personalen ett medel att förbättras istället för att utsättas för något som många i personalen verkar uppfatta som ett kontrollverktyg?

För visst kan vi alla skriva under på att det är viktigt med nöjda kunder. Frågan är bara vilken väg som är den bästa att gå.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}