Logga in
Sve

ScandInfo Marketing Research har sedan länge använt projektiva metoder i kvalitativa studier. På senare tid har även gamification lyfts in i fokusgrupper, vilket är en teknik som i korthet innebär att man använder spelmekanismer i marknadsundersökningar. Syftet är att öka engagemanget i gruppdiskussionen och därmed blir kvaliteten på resultatet bättre.

I fokusgrupper kan gamification i praktiken innebära att en övning görs där respondenterna får föreställa sig att de är någon annan, vilket är en form av projektiv teknik. De får utifrån denna roll tre minuter på sig att komma på tre förbättringsförslag för exempelvis ett företags produkter. Genom att använda tydliga regler (tre minuter, tre förslag) görs diskussionen mer spellik och kan genom sådana begränsningar främja det kreativa tänkandet.

Ett annat exempel på gamification i fokusgrupper är att i en presentationsrunda be respondenterna ställa frågor till varandra istället för att moderatorn frågar var och en av personerna något.

–   När vi lyfter in gamification i våra fokusgrupper märker vi att det blir mer lekfullt och roligare för våra respondenter i gruppdiskussionerna. Det bidrar till en informell ton, bryter isen i gruppen och gör att delaktigheten ökar. Samtidigt ger tekniken också djupare insikter då spelmekanismerna öppnar upp diskussionerna mer, på så vis blir resultatet mer djuplodande, säger Karin Lingmerth kvalitativ researcher på ScandInfo.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Den 29 mars bjuder ScandInfo Marketing Research tillsammans med advokatfirman Glimstedt och kommunikations- och mediestrategen AnnKi Bryhn Jansson in till ett gemensamt seminarium om det mångdimensionella varumärket. Ett varumärke byggs av mer än bra reklam. Seminariet kommer därför att handla om vad man behöver ha kontroll på för att öka sitt varumärkes styrka och värde. 

Varumärkesseminaret kommer att bjuda på följande tre pass:

Göran Erasmie på ScandInfo Marketing Research och som har lång erfarenhet av varumärkesstudier, kommer att tala om hur marknadsundersökningar kan bidra till ett starkt varumärke. Med rätt insikter från marknaden får man kontroll på varumärkets styrkor och svagheter ur både ett rationellt och emotionellt perspektiv. På så vis kan man positionera varumärket på ett uthålligt och särskiljande sätt.

Advokaterna Håkan Sjöström och Catharina Bratt från advokatbyrån Glimstedt som är specialiserade på immaterial- och marknadsrätt, talar om vad ett varumärke är i rättslig och kommersiell mening och vad skillnaderna betyder. Det legala regelverket kan vara ett stöd och verktyg i varumärkesbyggandet samtidigt kan också en väl hanterad varumärkespositionering stärka de juridiska rättigheterna.

Kommunikations- och mediestrategen AnnKi Bryhn Jansson med lång erfarenhet som mediestrateg och rådgivare i varumärkesfrågor, berör hur man ska göra för att varumärket ska upplevas äkta av kunder och andra intressenter. Varför är det en viktig strategisk fråga för företag att bygga och vårda sitt varumärke? Vem kan hjälpa till med det?

Seminariet hålls mellan klockan 14.00-16.30 hos ScandInfo Marketing Research, Kungsgatan 42, Göteborg.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

ScandInfo Marketing Research genomför en kontinuerlig mätning om svenskarnas kännedom och attityder till apoteksmarknaden. Under årets Egenvårdsdag den 22 mars kommer Göran Erasmie från ScandInfo att belysa ämnet djupare. Han kommer bland annat ta upp hur nöjda svenskarna är med sina apoteksbesök och hur de uppfattar apotekens image.

Egenvårdsdagen är en temadag om egenvårdsmarknaden som arrangeras av Dagens Medicin. Fokus ligger på framtidens hälsokonsumenter och under dagen kommer en rad talare att beröra ämnen som:

 • Vilka värderingar styr dagens och morgondagens apotekskunder?
 • Vilka nya tjänster och produkter efterfrågar konsumenterna? Och vad är de beredda att betala för?
 • Hur har apoteken lyckats så här långt med sitt egenvårdssortiment? Var finns tillväxtmöjligheterna?

För mer information:
Göran Erasmie
031 – 743 44 78/0709-49 24 08
goran.erasmie@scandinfo.se
http://www.scandinfo.se

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Under 2011 föll priserna på både villa (- 4 %) och bostadsrätt (- 1 %) i hela landet. Trots detta har Bjurfors kunder blivit nöjdare när det gäller vilket pris villan/lägenheten såldes för.

Sedan 2007 då Bjurfors började mäta kundnöjdhet med hjälp av ScandInfos verktyg NöjdKund, har andelen mycket nöjda kunder ständigt ökat. Kundnöjdhet hos Bjurfors handlar om att både säljare och köpare ska bli mycket nöjda.

– Bjurfors är en av våra mest framgångsrika kunder när det gäller att verkligen omsätta information till handling, säger Eva Hauge, kundansvarig för Bjurfors på ScandInfo Marketing Research. Det handlar inte om att bara mäta utan också att göra något med informationen för att kunderna ska bli ännu mer nöjda, fortsätter Eva.

– Vi har varit snabba på att anpassa oss och lärt oss att göra rätt värdering på en marknad som ständigt förändras, berättar Ola Lundqvist, VD Bjurfors Sverige. Våra mäklare är duktiga på att arbeta med information till säljarna vilket handlar om att ge kunden rätt förväntningar gällande prissättning, försäljningstid och antal visningar. Det är bättre att vara realistisk redan vid första samtalet än att bli tvungen att göra säljaren besviken senare. Hade inte mäklarna anpassat sig efter marknaden så som de har gjort under 2011, hade det slagit hårt på kundnöjdheten, avslutar Ola Lundqvist.

För mer information:

Eva Hauge, Kundansvarig för Bjurfors på ScandInfo Marketing Research
031 – 743 44 24/0707-144 005
eva.hauge@scandinfo.se
http://www.scandinfo.se

Ola Lundqvist, VD Bjurfors Sverige
040-608 30 04
ola.lundqvist@bjurfors.se
http://www.bjurfors.se

 

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Idag den 1 mars 2012 fyller ScandInfo Marketing Research 30 år. ScandInfo som idag är Sveriges största oberoende undersökningsföretag, har under dessa år tagit positionen som ett av Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling 

–  Vårt fokus har under alla år varit att ha ett bra samarbete med våra kunder och det har lett till att vi idag har långvariga affärsrelationer med flertalet av dem. För oss är det grundläggande att ständigt förbättra våra undersökningar tillsammans med våra kunder. Vi tror inte på att försöka sälja in ett färdigt koncept utan det handlar snarare om att förstå våra kunders verklighet och vad som är viktigt för dem, säger Jan-Inge Isacsson, VD på ScandInfo Marketing Research.

–  Jag är stolt över den resa som ScandInfo har gjort under dessa 30 år. Att arbeta med våra konsulter innebär att man som kund möts av ett stort engagemang. Medarbetarna brinner verkligen för att leverera undersökningar som hjälper våra kunder att bli bättre. Ända sedan bolaget bildades har enkelhet varit ett av våra ledord. Våra kunder ska känna att vi levererar relevant information som är tydlig och lätt att förstå och som blir konkreta verktyg i kundens förbättringsarbete. Detta kan våra kunder kräva av oss och det kommer att bli än mer viktigt i framtiden, avslutar Jan-Inge Isacsson.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

ScandInfo Marketing Research genomför sedan april 2010 Apoteksradarn som är en kontinuerlig varumärkesundersökning där bl a svenskarnas kännedom och uppfattning om apotekskedjorna följs. Trackingen visar att några av de mindre apotekskedjorna stärkte sitt varumärke inom service och kompetens under sista kvartalet 2011.

Den avreglerade apoteksmarknaden har fått en hel del kritik och Apoteksradarn visar att nykomlingarna på marknaden ända från början har haft svårt att imagemässigt konkurrera med Apoteket AB när det gäller att t ex ha serviceinriktad och kompetent personal. Apoteket AB behåller sin starka ställning men under förra kvartalet förbättrades resultaten på dessa båda egenskaper kraftigt för Vårdapoteket och Boots, två av de mindre aktörerna på marknaden.

– Uppenbarligen har dessa kedjor gjort något rätt under senare tid, säger Göran Erasmie på ScandInfo Marketing Research. Personalen hos de nya aktörerna kommer ofta från det gamla apoteksmonopolet och det finns ingen rationell anledning att tro att personalen är mindre kunnig bara för att den arbetar hos en ny apotekskedja. Det är dock uppfattningar om kedjornas image som vi mäter och de är inte alltid rationellt grundade utan baseras även på känslor och hörsägen. Vårdapoteket och Boots har påtagligt lyckats förändra bilden av sig bland allmänheten som känner till dem. Det skall bli spännande att se om de lyckas hålla ställningarna och om övriga konkurrenter också kommer förbättra sina varumärken på dessa parametrar, avslutar Göran Erasmie.

Apoteksradarn mäter även faktisk kundnöjdhet vid senaste besök hos de olika kedjorna. Även om Apoteket AB även där presterar bättre än konkurrenterna är skillnaderna väsentligt mindre än den imagemässiga skillnaden.

Fakta:
Apotekradarn är en varumärkestracking som genomförs av ScandInfo Marketing Research sedan april 2010. Varje vecka genomförs 75 intervjuer online med ett riksrepresentativt urval av individer i åldrarna 18-70 år. Urvalen dras slumpmässigt ur datainsamlingsföretaget Norstats telefonrekryterade och representativa Guldpanel med cirka 75 000 medlemmar i Sverige. Apoteksradarn mäter kännedom (spontan och hjälpt), apotekskedjor som besökts (någon gång, senast), syfte med senaste besök, nöjdhet med senaste besök, preferens, medlemskap i kundklubbar, image och demografi. Imagefrågan består av 15 attribut där respondenten får koppla samman attributet med det/de apotek som denne känner till och tycker passar in.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Bostadsbolaget i Göteborg skriver på sin hemsida om den kvalitativa undersökningen som ScandInfo genomförde under året. Istället för att genomföra en traditionell kundundersökning med enkätutskick, fick istället hyresgäster med annat modersmål än svenska tycka till i djupintervjuer hur de upplever Bostadsbolagets information och kommunikation.

För att läsa mer om vad hyresgästerna tyckte om Bostadsbolaget och deras kommunikation/information, klicka på länken nedan:

Bostadsbolagets hyresgäster tycker till – Det personliga mötet ger det lilla extra

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

”Vårt Göteborg” skriver om ScandInfos undersökning där besökare fick tycka till om hur nöjda de är med Konstmuseet, Konsthallen, Stadsmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet.

För att läsa mer om vad besökarna tyckte om museerna, klicka på länken nedan

Vårt Göteborg – Besökarna ger Göteborgs museer höga betyg

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

ScandInfo har nytt pressrum på MyNewsdesk. Pressrummet fungerar som ett socialt rum för journalister och bloggare och det är du som användare som bestämmer vad du vill veta och vilken typ av information du vill ha.

I det nya pressrummet samlas hela informationsflödet från ScandInfo med pressmeddelanden, nyheter, dokument och bilder. Där hittar du också kontaktuppgifter till ScandInfos presskontakter och personal.

Vi hoppas att du vill följa oss! För att få tillgång till all information i pressrummet kan du snabbt och enkelt registrera dig.

Gör så här:

1. Klicka här http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/scandinfo-marketing-research

2. Klicka på ”Följ-knappen” överst på sidan

3. Upprätta din profil

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor eller kommentarer.

Kontaktinformation:
Mats Wallgren
Presskontakt
Tfn: 0709-49 24 05
E-post: mats.wallgren@Scandinfo.se

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}

Den 18-19 maj ställer ScandInfo ut på Sabos kommunikationsdagar i Växjö.

Årets kommunikationsdagar har fokus på ungdomarna. Hur ser framtidens boendetrender ut? Hur kan kommunikationen med unga optimeras? Under kommunikationsdagarna träffas SABO-företag från hela landet för att inspireras och utbyta erfarenheter i dessa frågor.

För mer information, kontakta David de Courcy, på telefon 031-743 44 50 eller 0709-48 34 76, e-post: david.decourcy@scandinfo.se.

Kommentera
 1. {{comment.author_name}}