Logga in
Sve

Tagg: digitala metoder

I mitt jobb som marknadsundersökare är jag är beroende av människor. Jag är beroende av att få tag i dem. Jag är beroende av att de svarar så ärligt som möjligt på mina frågor, så utförligt som möjligt och ofta på bestämda tider eller platser.

Ibland handlar frågorna om synpunkter kring en förpackning eller reklamkampanj – ibland handlar det om känsligare ämnen. Då är utmaningen att få människor att berätta om sådant de kanske inte pratar om så ofta eller med vem som helst om. Det gäller att skapa ett förtroende. Det gäller att de jag pratar med känner att de kan vara anonyma och att jag är genuint intresserad av deras berättelser och åsikter. Det är inte alltid så lätt att hitta mötesplatser och metoder för detta.

Nyligen testade vi att prata om just ett känsligt ämne i en digital chatt där vi som undersökare, våra  uppdragsgivare, och våra deltagare möttes genom att logga in samtidigt via en digital plattform. Alla inblandade satt fysiskt på olika platser i landet. Deltagarna hemma vid sina datorer. Uppdragsgivarna på platser som passade dem och jag och min kollega på kontoret, vilket passade oss.

Under 1,5 timma möttes vi digitalt och vi fick svar på våra frågor och förståelse för deltagarnas upplevelser och kontext. Genom möjligheten att ställa följdfrågor kunde vi fånga upp intressanta spår allteftersom diskussionen utvecklades. Deltagarna fick i sin takt ge sin syn på saken och dela med sig av sina åsikter och någon som lyssnade. De kunde känna sig trygga och anonyma eftersom vi inte behövde mötas fysiskt – vi såg inte varandra utan vi skrev på datorns tangentbord. Det enda deltagarna visste om varandra var förnamnet och att de ingick i samma målgrupp dvs. delade samma problematik.

I många fall fungerar fokusgrupper väldigt bra och man får verkligen komma människor nära. Men i de fall då geografi, budget eller känslighet i det ämne som ska diskuteras är ett hinder, skapar den digitala plattformen andra möjligheter att mötas. Jag vågar tro att när vi möter människor lite mer på deras villkor,  i en miljö där förutsättningarna är goda för att skapa förtroende, kan vi få reda på sånt som vi kanske inte annars får reda på.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Digitala verktyg öppnar upp för nya möjligheter.  På Scandinfo jobbar vi nu mycket med nya digitala metoder, bland annat Insight Communities. Först och främst, vad är en Insight Community?

Kortfattat kan en Insight Community beskrivas som en digital plattform där människor som är engagerade i företaget och varumärket samlas för en kontinuerlig dialog. Man kan se det som att ha ett rum med konsumenter omedelbart tillgängliga att ställa frågor till.  Hur kan en Insight Community då hjälpa till i insiktsarbetet?

Snabba och effektiva avstämningar

Genom en Insight Community har du möjlighet att väldigt snabbt och effektivt ställa frågor till konsumenter. I och med att barriärerna är lägre – både vad gäller tid och kostnad – innebär det att man får snabbare svar. Det i sin tur ger också möjlighet att ställa frågor löpande och när de uppstår, något som inte är möjligt med traditionella metoder som har en längre startsträcka.

Identifiera nya möjligheter

En Insight Community ger dig möjlighet att enkelt ha en kontinuerlig dialog med de som köper, använder, tycker och tänker om ditt varumärke. Det ger också möjlighet att förstå konsumentens vardag utanför det specifika varumärket eller kategorin. Kontextuell förståelse är ovärderlig för insikter och inspel för exempelvis produkt- och kategoriutveckling och att identifiera nya möjligheter.

Mer engagerade deltagare ger bättre insikter

Insight Communities är på konsumenters villkor.  Det gör det möjligt att möta konsumenter och förstå deras upplevelser – på deras villkor. Verktygen är plattformsoberoende och ofta asynkrona. Det betyder att deltagare väljer om de vill svara på mobilen på bussen eller hemma i soffan med läsplattan, beroende på vad som passar dem bäst. En Insight Community tar också bort tidigare geografiska barriärer och gör det möjligt att engagera mindre och svårare målgrupper.

Vårt seniora team tar hand om dig hela vägen

Förutom vår unika plattform finns våra seniora konsulter till hjälp under hela processen. Tillsammans med kunden tar de fram relevanta frågeställningar och förmedlar resultat och insikter. Vi har dessutom en dedikerad panel manager som ansvarar för att deltagarna hålls engagerade.

Vi tror starkt på nya digitala verktyg som skapar nya spännande möjligheter. Kontakta mig om du vill veta mer! 

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}