Logga in
Sve

Tagg: digitala paneler

Digitala verktyg öppnar upp för nya möjligheter.  På Scandinfo jobbar vi nu mycket med nya digitala metoder, bland annat Insight Communities. Först och främst, vad är en Insight Community?

Kortfattat kan en Insight Community beskrivas som en digital plattform där människor som är engagerade i företaget och varumärket samlas för en kontinuerlig dialog. Man kan se det som att ha ett rum med konsumenter omedelbart tillgängliga att ställa frågor till.  Hur kan en Insight Community då hjälpa till i insiktsarbetet?

Snabba och effektiva avstämningar

Genom en Insight Community har du möjlighet att väldigt snabbt och effektivt ställa frågor till konsumenter. I och med att barriärerna är lägre – både vad gäller tid och kostnad – innebär det att man får snabbare svar. Det i sin tur ger också möjlighet att ställa frågor löpande och när de uppstår, något som inte är möjligt med traditionella metoder som har en längre startsträcka.

Identifiera nya möjligheter

En Insight Community ger dig möjlighet att enkelt ha en kontinuerlig dialog med de som köper, använder, tycker och tänker om ditt varumärke. Det ger också möjlighet att förstå konsumentens vardag utanför det specifika varumärket eller kategorin. Kontextuell förståelse är ovärderlig för insikter och inspel för exempelvis produkt- och kategoriutveckling och att identifiera nya möjligheter.

Mer engagerade deltagare ger bättre insikter

Insight Communities är på konsumenters villkor.  Det gör det möjligt att möta konsumenter och förstå deras upplevelser – på deras villkor. Verktygen är plattformsoberoende och ofta asynkrona. Det betyder att deltagare väljer om de vill svara på mobilen på bussen eller hemma i soffan med läsplattan, beroende på vad som passar dem bäst. En Insight Community tar också bort tidigare geografiska barriärer och gör det möjligt att engagera mindre och svårare målgrupper.

Vårt seniora team tar hand om dig hela vägen

Förutom vår unika plattform finns våra seniora konsulter till hjälp under hela processen. Tillsammans med kunden tar de fram relevanta frågeställningar och förmedlar resultat och insikter. Vi har dessutom en dedikerad panel manager som ansvarar för att deltagarna hålls engagerade.

Vi tror starkt på nya digitala verktyg som skapar nya spännande möjligheter. Kontakta mig om du vill veta mer! 

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Vi gjorde det väl och vi gjorde det med goda intentioner. Vi skapade specialistteam och titlar, organisationsscheman och roller. Vi byggde ramverk, ett för den ena, och ett för den andra. Vi skapade vattentäta skott mellan två metoder – och människor – som ska jobba tillsammans, inte separat. Ja, vi pratar uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ research.

Men nu finns det nya möjligheter. Som för det mesta nuförtiden så kommer det digitala till vår undsättning. Tack och lov. Det är ganska nyligen som andra generationens digitala researchplattformar blivit tillgängliga och det som skiljer dem från tidigare är att de hjälper oss att på ett helt nytt sätt integrera kvalitativa och kvantitativa frågeställningar och metoder.

Erfarenheten finns. Vi har fått mer erfarenhet i bagaget, fler och fler av våra uppdragsgivare är villiga att exempelvis testa digitala kvalitativa verktyg och upplägg, vilket gett oss möjlighet att göra om och göra bättre. Trenden bekräftas också i senaste GRIT rapporten (www.greenbook.org/grit), där online communities tillsammans med mobila enkäter toppar listan på växande metoder.

På Scandinfo jobbar vi nu på bred front med digitala plattformar. Vi har en stor erfarenhet kring onlineforum och vi tror starkt på insight communities. Vi ser en spännande tid framför oss med möjligheter att facilitera en kontinuerlig kunddialog och på nya sätt integrera kvalitativa och kvantitativa metoder digitalt både kontinuerligt och ad-hoc. Här finns många fördelar att hämta hem: undersökningar på konsumenters villkor, effektivare processer, snabbare beslutsunderlag och nya insikter.

Vågar du så vågar jag! För att våga måste det ske en förändring. Hos oss och hos våra uppdragsgivare. Vi måste testa, våga mer och våga nytt. Som exempelvis påhäng till befintliga projekt eller för nya, mindre projekt. Och främst med inställningen ”vi testar”. Jag lovar att jobba stenhårt med att tänka om, tänka nytt och tänka bättre. Jag hoppas att du gör det med.

 “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones”

//Camilla

 

1 kommentar
  1. {{comment.author_name}}

Sedan ett tag tillbaka arbetar vi på Scandinfo mer utbrett med digitala paneler eller Insight Communities. Vi har pågående kundpaneler, läsarpaneler och specialistpaneler för våra kunders räkning. Med anledning av Scandinfos fördjupade samarbete med vårt norska partnerföretag Opinion bjöd vi nyligen in den karismatiske Ole Petter Nyhaug, partner och creative director hos Opinion, som föredragshållare på höstens frukostseminarium. Han höll en mycket intressant och uppskattad presentation om aktuella konsumenttrender som driver morgondagens marknadsanalys där Insight Communities blir allt mer relevanta.

Ole Petter spanade om…
Den mäktiga konsumenten som idag har en allt starkare möjlighet att påverka andra konsumenter genom att öppet dela med sig av sina erfarenheter i olika kommunikationskanaler/sociala medier.

Den riskreducerande konsumenten och väljer trygga vägar för att säkra framtiden, tränar och äter nyttigt för att må bra och förebygga skador och sjukdomar.

Den optimaliserande konsumenten som vill få ut max effekt av sina investeringar och söker därför mäta effekt på olika sätt.

Den sömlösa konsumenten som är inne i ett flow av arbete, fritid, vardag och helg utan tydliga gränser och som söker enkla lösningar för att hålla sig flytande.

Den sinnliga konsumenten som inte nöjer sig med god funktionalitet utan värdesätter skönhet och resonerar att ’är det vackert så lägger jag märke till det och det är en anledning till att jag vill ha det’.

Realtidskonsumenten är här och nu och ger och tar med omedelbar respons utifrån behov av information och inspiration i stunden.

Hur anpassar då vi marknadsanalytiker oss för att nå denna mäktiga konsument?

Insight Communities är inget nytt begrepp inom researchvärlden men metoden känns allt mer aktuell utifrån rådande konsumenttrender. Här har vi marknadsanalytiker möjlighet att fånga upp den mäktiga konsumenten på konsumentens villkor – när det finns tid och engagemang.

Vi välkomnar konsumenten till ett sammanhang där avsändaren är tillgänglig för återkoppling, utvärdering och reflektion kring t ex varumärke, erbjudande och utvecklingsprocesser. På så vis stärker avsändaren sin förståelse för och relation med sina kunder/konsumenter/intressegrupper.

Vi gör det även enkelt för konsumenten att delta genom anpassad, lättillgänglig och enkel teknik. Vi respekterar säkerhetsaspekten och erbjuder ett slutet forum för diskussion med speciellt inbjudna. Vi kommunicerar med konsumenten i en attraktiv miljö med bilder, ljud, film för att stimulera alla sinnen. Vi ger något tillbaka till konsumenten genom att dela utvalda resultat.

Som mäktig, sömlös och sinnlig konsument ser jag Insight Communities som ett enkelt sätt för mig att möta marknadsaktörer som lyssnar när jag delar med mig och jag förväntar mig hög ROI. Som marknadsanalytiker ser jag en insiktsgenerator driven av ömsesidig respekt och förbättringsvilja.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}
Kontakt
  • +46 31 743 44 00
  • mail@scandinfo.se
  • Kaserntorget 5, 411 18 Gothenburg, Sweden