Logga in
Sve

Tagg: enkättrötthet

När jag är hos kunder eller i privata sammanhang berättar vad jag arbetar med, får jag inte helt sällan frågan och kommentaren:

”Men är det någon som svarar på undersökningar idag egentligen? Jag kan bara gå till mig själv, jag orkar inte svara på hur många enkäter som helst.”

Vad svarar man som undersökare utan att låta som man påbörjar ett försvarstal? ”Jag förstår dig”, brukar vara början på min mening. Vi som undersökare har nämligen ett ansvar när vi hjälper våra kunder att utforma marknadsundersökningar. Ett ord som vi ibland stöter på vad gäller vår branschs utmaningar är ordet ”enkättrötthet”. Nu kan jag tycka det är ett lite begränsande ord, marknadsundersökningar är så mycket mer än enkäter och för alla undersökningar gäller vårt ansvar. Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta ämne men jag vill lyfta fram några saker… Hur relevanta är frågorna för de som svarar på enkäten? Här måste vi visa på mod och våga ifrågasätta våra uppdragsgivare. Är det frågor som man måste ha svar

på och som man kan arbeta vidare med – ja, då ska troligtvis frågan vara med. Om det är en fråga där kanske varje avdelning har fått bidra med ”sina” frågor och som snarare är ”nice to know” och inte ”need to know” – skippa frågan! Det händer att en uppdragsgivare säger kommentaren ovan om enkättrötthet för att sedan i nästa andetag säga, ”vi måste ha med den här och den här frågan också”. Då tänker jag att man missar att det är människor som ska svara. Undersökningar får inte bli långa som uppsatser. Vill man få svar måste man respektera respondenterna och förstå att längd och relevans på undersökningen avgör hur bra en svarsfrekvens blir. Till sist. Något som jag försöker betona för de kunder som jag arbetar med så är det vikten av återkoppling. Om du får en inbjudan till en kundundersökning och det står att dina åsikter som kund är viktiga för utvecklingen av service och verksamhet för XX-bolaget. Du är engagerad och deltar i undersökningen för att sedan mötas av… tystnad… och än mindre ser att något förändras och förbättras. Hur troligt är det att du nästa gång väljer att svara på undersökningen? Inte så troligt… Så lider vi av enkättrötthet då? Nej, inte om undersökningen är relevant för den som svarar, är lagom lång och att något också händer utifrån resultatet.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}