Logga in
Sve

Tagg: fokusgrupper

Flera av våra kunder arbetar på en global marknad. Vid utveckling av t.ex. nya produkter, tjänster eller kommunikation behöver de därför få samlad input från konsumenterna på sina nyckelmarknader. Då gör vi på Scandinfo ett globalt upplägg för studien där vi tar ett helhetsansvar för undersökningsdesign, internationellt genomförande och analys så att kunden får ett samlat beslutsunderlag.

När det gäller kvalitativa undersökningar kan det vara gruppdiskussioner, enskilda intervjuer eller online-paneler som skall genomföras i ett flertal länder runt världen. Vi genomför den svenska delen av fältarbetet i våra speciallokaler med envägsspegel på Scandinfo i Göteborg eller på de orter i Sverige som undersökningen kräver. När det gäller övriga länder har vi etablerade samarbetspartners, ofta inom vårt nätverk GlobalNR, som genomför motsvarande fältarbete baserat på det uppdrag de fått från oss.

Gruppdiskussioner och intervjuer som genomförs på Scandinfo kan kunden följa bakom en envägsspegel (deltagarna är förstås alltid informerade om detta) och när det är dags för genomförande i övriga länder kan vi tillsammans med kunden följa diskussionerna i realtid via simultantolkning och speciella streamingtjänster. Det gör att man under en vecka kan ”träffa” och lyssna på konsumenter från flera kontinenter! Ett effektivt sätt att hålla kontakten med sina användare oavsett var i världen de befinner sig. På bilden följer vi gruppdiskussioner från Malaysia.

Inte dåligt att kunna åka jorden runt på en vanlig arbetsvecka!

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Många tänker säkert på siffror och procent när de tänker på marknadsundersökningar. Det är så lätt att glömma att bakom varje resultat är det riktiga människors tankar och värderingar som ligger bakom. Oavsett metod.

När jag jobbar med kvalitativ research, tex. fokusgrupper eller djupintervjuer ser jag det lättare, för då träffar jag dem. Människorna bakom resultaten. Ofta ses vi under en längre stund där jag hinner få en bakgrund och en inblick i just dessa personers liv. Efter varje sådant möte är jag lika fascinerad över hur jag har fått tittat in i deras vardag och jag är så tacksam över hur de helhjärtat delat med sig av sina åsikter. Det kan handla om hur de väljer försäkringsbolag eller hur man gör när man kryddar sin mat. Vi kan beröra vad som är viktigt för att bli riktigt nöjd som kund eller prata om hur man använder hushållspapper. Oavsett ämne blir dessa berättelser och möten sedan till viktiga insikter och beslutsunderlag för våra kunder. Samtidigt som de har fått möjlighet ”att vara en fluga på väggen” hos sin egen kund. I dessa kvalitativa projekt ger vi nämligen vår kund möjlighet att bakom en ”one-way-mirror” följa intervjun eller diskussionen i realtid. Detta vet såklart våra respondenter om och det är otroligt generöst av dem att ändå dela med sig och prata som om ingen fanns därbakom.

Tack alla människor därute som jag får äran att prata med. Utan era röster hade våra kunder haft mycket svårare att fatta välunderbyggda beslut.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}