Logga in
Sve

Tagg: image

Jag och några av mina närmsta kollegor arbetar gentemot en bransch som vi kanske inte direkt kan kalla för snabbrörlig, nämligen bostad- och fastighetsbranschen. Som bolag inom en snabbrörlig sektor t.ex. handel är det i de allra flesta fall en självklarhet att ha koll på sitt varumärke och därmed mäta kännedom och image.

I bostads- och fastighetsbranschen är det enligt min uppfattning inte lika etablerat och mycket tror jag handlar om att man inte ser nyttan. För några år sedan hörde jag en person som arbetar på ett bostadsbolag säga; ”vi behöver inte bry oss om vårt varumärke, vi har allt uthyrt ändå”. Nu tror jag inte att det är en gängse bild att inte behöva bry sig om sitt varumärke, men varför ska då ett bostad- och fastighetsbolag (eller annat bolag också för den delen som inte är inom snabbrörlig och inte har tuff konkurrens) mäta sitt varumärke?

Såhär ser jag på det…

Alla har ett varumärke oavsett om man jobbar aktivt eller inte med det. Existerar du som bolag, ja då har man en bild av er.

Och för att knyta an till ovanstående punkt, om man inte har en bild av er dvs. ni är okända, då är varumärket tomt. Jag tror att alla bolag vill vara kända för något, oavsett konkurrenssituation. Att mäta sitt varumärke stämmer av vad vi är kända för och om det stämmer med bilden av det vi vill vara kända för.

Stämmer vår inre bild med den yttre bilden, dvs. hur olika målgrupper uppfattar oss? Den inre bilden kan t.ex. vara att vi är ett lyhört och kompetent bolag med engagerade medarbetare som älskar sitt jobb. Är den allmänna bilden densamma? Att mäta är vägen till kunskap och ger möjlighet att agera för att stärka sitt varumärke.

Varför ska då ett bostads- och fastighetsbolag ha koll på sitt varumärke?

Även om t.ex. alla lägenheter eller lokaler är uthyrda (i dagsläget) står bolagen inför faktumet att attrahera rätt personal eller samarbetspartners. Då gäller det att varumärket innehåller något. Varför ska jag vilja arbeta med eller hos ett bolag istället för ett annat? Där skulle jag säga att varumärket spelar en avgörande roll.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}