Logga in
Sve

Tagg: nybyggnation

Det är frågor som många bostadsbolag och kommuner funderar kring. Att Sverige behöver fler bostäder är ingen nyhet. Behovet finns i både större och mindre kommuner men var i kommunen vill invånarna helst bo? Och hur vill invånarna helst bo?

Scandinfo har utvecklat nyproduktionsstudier som hjälper kommuner, bostads- och byggföretag att planera ett byggande som är anpassat efter behov, efterfrågan och önskemål. Nyproduktionsstudier omfattar allt från prospektering om man ska bygga, var man ska bygga och hur bostaden ska vara utformad. Modellen ger input och beslutsunderlag till såväl arkitekter, bostads- och fastighetsbolag, byggföretag och kommunen.

Vad ger nyproduktionsstudierna svar på?

Vilket område/ort eller vilken stadsdel är mest attraktiv?

Vilken upplåtelseform vill invånarna ha? Vilka invånare vill ha hyreslägenhet, vilka vill ha bostadsrätt vilka vill ha villa eller radhus?

Hur många rum eller kvadratmeter har störst efterfrågan/potential? Hur skiljer sig önskemålen mellan olika invånargrupper?

Hur mycket kan invånarna tänka sig att betala för en nyproducerad bostad? Ligger det i linje med faktiska kostnader? Är det mer eller mindre än den befintliga kostnaden?

Vilka önskemål och prioriteringar har invånarna vad gäller standard och utrustning?

Hur många är intresserade av att bo i ett specifikt område? Är underlaget tillräckligt för att motivera en nyproduktion?

Hur ser migrationen ut – vilka orter eller stadsdelar vill man flytta från och vilka orter eller stadsdelar vill man flytta till?

Hur ser framtidsplanerna ut vad gäller flytt?

Att genomföra en nyproduktionsstudie är kort och gott ett sätt att känna sig tryggare med beslut som fattas i samband vid nyproduktion. Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa er med de funderingar som ni har kring nyproduktion, tveka inte att kontakta oss!

Vill du läsa mer om nyproduktionsstudier som vi har gjort för olika uppdragsgivare, klicka då på länkarna nedan:

 

Nyproduktionsstudier för Hyresbostäder Norrköping och Göingehem:

Fastighet

Nyproduktionsstudie för Studentbostadsföretagen, White Arkitekter och Stockholms Studentbostäder:

Gästblogg: Som man frågar får man svar

Gästblogg: Marknadsanalys ger innovativa bostäder

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Förra hösten inledde vi arbetet med en större studie om hur studenter vill bo som Scandinfo genomförde under vintern/våren 2015. Strax före sommaren fick vi resultatet som vi nu hunnit bearbeta något. I vårt fall har det inneburit hur vi förvandlar studenternas svar till verkliga bostäder som studenterna vill ha. Och kanske framförallt, skiljer det sig jämfört med vad som byggs i dagsläget? Svaren på den senare frågan var både ja och nej.

Den största skiljelinjen bland respondenterna var mellan de som vill bo enskilt respektive kollektivt. Det vill säga i en egen lägenhet eller dela olika funktioner som kök eller vardagsrum med andra i någon boendeform. Den gängse uppfattningen har (länge) varit att det är egna enskilda bostäder som är det studenter efterfrågar. Vilket baserats på efterfrågan på de traditionella (i många fall trista) studentkorridorer som finns idag. Resultatet visar att en dryg tredjedel vill bo kollektivt, medan knappt två tredjedelar vill bo enskilt. Dock är det inte dagens kollektiva lösningar, de gamla korridorerna, man efterfrågar. Istället är det mer lägenhetslika lösningar som på ett tydligare sätt främjar det sociala utbytet. Tillsammans med en förmodat lägre hyra utgör det hela anledningen till att en del av studenterna vill bo kollektivt.

Samtidigt poängteras vikten av att ha en privat sfär, oavsett om man vill bo ensam eller med andra. Detta eftersom det är en tydlig uppfattning att de delar av en bostad där det potentiellt skulle kunna uppstå konflikter, exempelvis i badrummet eller i köket, vill man i större utsträckning ha för sig själv.

Detta var utmaningen White arkitekter stod inför när de skulle ta fram bostadslösningar utifrån studiens resultat. Nämligen att hitta en balans mellan det privata och det enskilda i både kollektiva och enskilda bostadslösningar. Vilket visas framförallt i det ena av de tre förslagen (se bilden) som är ett kollektivt boende för sex personer på 117 kvm (19 kvm/person) över två våningar. Där varje person har ett eget kryp in med toalett på övervåningen, medan undervåningen är den sociala ytan med kök och gemensamma ytor. Men även med en flexibilitet som gör att det går att gränsa av delar av undervåningen till sex separata rum om så önskas. Med andra ord något helt annat än de traditionella studentkorridorer som utgör det vanligaste kollektiva boendeformerna idag.

Om den, och de andra två mer vanliga bostäderna för en respektive två studenter, också går att realisera sett till produktionskostnad och inte minst hyra är nästa utmaning i projektet. Men det lämnar vi med varm hand över till Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är den tredje aktören i projektet. Resultatet av det får bli en senare bloggpost.

Martin Johansson
Generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

1 kommentar
  1. {{comment.author_name}}

Inom ramen för Boverkets stöd för innovativt byggande för unga och studenter har vi, Studentbostadsföretagen, gett Scandinfo i uppdrag att genomföra en tvådelad studie – en traditionell kvantitativ webbundersökning följt av ett kvalitativt onlineforum – om hur studenter vill bo. Inget unikt i sig. Det finns otaliga undersökningar (av varierande kvalitet) som gör anspråk på att visa hur studenter vill bo. Ett stort problem är att de ofta ställer frågor där respondenterna får svara helt fritt hur de vill bo. Svaren blir ofta fantasifulla. I bästa fall. Alltid säger det väl något, men för de som ska bygga bostäder hjälper det föga med sådant som av olika anledningar är omöjligt att leverera.

För att kunna bidra till att det byggs fler bostäder som motsvarar studenternas behov och efterfrågan, vilket är syftet med undersökningen, krävs dock en annan konkretiseringsnivå och kanske framförallt, mer realism. Tråkigt nog!

Därför har vi valt att koppla frågor om hur studenterna önskar att bo till flera viktiga parametrar, men framförallt, vad bostaden får kosta. Väljer respondenterna att bocka för en trerummare på 100 kvm framgår också att det hade inneburit en hyra på en bit över 10 000 kr/mån.

Ja men då får man inte svar på vad de verkligen vill ha”, går det ju att hävda. Så kanske det är. Men samtidigt innebär det att vi skapar ett underlag med tydligare förankring i verkligheten. Anledningen till varför Boverket delar ut de här stöden är för att det byggs för lite bostäder för bl.a. studenter. Den största anledningen till det är att det helt enkelt är svårt att bygga bostäder som studenter har råd att betala för. Då måste vi helt enkelt försöka hitta vägar för att utforma bostäder på ett sätt som innebär att såväl priset som funktionen överensstämmer med studenternas preferenser. Då är vi föga behjälpta av sådant som inte går att realisera.

Tillsammans med arkitekterna på White kommer svaren så småningom omarbetas till konkreta förslag på hur bostäder borde utformas. Och som dessutom går att bygga sett till gällande regler. Målet är få in nya tankar och lösningar på studentbostadsmarknaden. Med andra ord kommer frågor och svar i allra högsta grad påverka den framtida utvecklingen av studentbostadsmarknaden. Exakt hur återkommer vi till i framtida gästinlägg på Scandinfobloggen!

Martin Johansson
Generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}
Kontakt
  • +46 31 743 44 00
  • mail@scandinfo.se
  • Kaserntorget 5, 411 18 Gothenburg, Sweden