Logga in
Sve

Tagg: online kval

I mitt jobb som marknadsundersökare är jag är beroende av människor. Jag är beroende av att få tag i dem. Jag är beroende av att de svarar så ärligt som möjligt på mina frågor, så utförligt som möjligt och ofta på bestämda tider eller platser.

Ibland handlar frågorna om synpunkter kring en förpackning eller reklamkampanj – ibland handlar det om känsligare ämnen. Då är utmaningen att få människor att berätta om sådant de kanske inte pratar om så ofta eller med vem som helst om. Det gäller att skapa ett förtroende. Det gäller att de jag pratar med känner att de kan vara anonyma och att jag är genuint intresserad av deras berättelser och åsikter. Det är inte alltid så lätt att hitta mötesplatser och metoder för detta.

Nyligen testade vi att prata om just ett känsligt ämne i en digital chatt där vi som undersökare, våra  uppdragsgivare, och våra deltagare möttes genom att logga in samtidigt via en digital plattform. Alla inblandade satt fysiskt på olika platser i landet. Deltagarna hemma vid sina datorer. Uppdragsgivarna på platser som passade dem och jag och min kollega på kontoret, vilket passade oss.

Under 1,5 timma möttes vi digitalt och vi fick svar på våra frågor och förståelse för deltagarnas upplevelser och kontext. Genom möjligheten att ställa följdfrågor kunde vi fånga upp intressanta spår allteftersom diskussionen utvecklades. Deltagarna fick i sin takt ge sin syn på saken och dela med sig av sina åsikter och någon som lyssnade. De kunde känna sig trygga och anonyma eftersom vi inte behövde mötas fysiskt – vi såg inte varandra utan vi skrev på datorns tangentbord. Det enda deltagarna visste om varandra var förnamnet och att de ingick i samma målgrupp dvs. delade samma problematik.

I många fall fungerar fokusgrupper väldigt bra och man får verkligen komma människor nära. Men i de fall då geografi, budget eller känslighet i det ämne som ska diskuteras är ett hinder, skapar den digitala plattformen andra möjligheter att mötas. Jag vågar tro att när vi möter människor lite mer på deras villkor,  i en miljö där förutsättningarna är goda för att skapa förtroende, kan vi få reda på sånt som vi kanske inte annars får reda på.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}

Som kvallare och tillika metodnörd blir jag särskilt inspirerad när det händer något nytt på metodfronten.

För ungefär 8 år sedan genomförde jag mitt första kvalitativa onlineforum. Det var nytt och spännande, men de plattformar och gränssnitt vi använde oss av då hade mycket att önska utifrån användarvänlighet.

We’ve come a long way får man nu säga. Efter att precis ha avslutat ett stort kvalitativt onlineprojekt för en av Scandinfos fantastiska kunder är slutsatsen: online is da shit! Eller ja, det var det den här gången. En metod passar inte varje projekt och syfte. Kan aldrig göra det. Men att ha ytterligare ett verktyg att erbjuda våra kunder är viktigt, kul och inspirerande.

Varför är det så bra då? I just det här projektet gav det ett enormt djup utan att göra avkall på bredd. Över 1700 inlägg gjordes under 1 vecka! Skrämmande kan det kanske låta men själv tycker jag att det var en ynnest att jobba med ett så rikt material. Denna gång var det ett forum under 1 vecka men möjligheterna är oändliga. Kortare avstämningar, längre paneler, i kombination med in-person etnografi … ja, ni förstår!

Dessutom, och det är inte ett litet dessutom, så sätter den här metoden alla de personer som deltar i våra undersökningar först. Det är på deras villkor, när de kan, där de kan. Det är inte att förringa i en bransch som vår. Vi kan inte förlita oss på människors goda vilja att delta i fokusgrupper och djupintervjuer på en plats och tid som vi bestämt. Som en av deltagarna i forumet förklarade, ”det var så bra att kunna göra det när jag hade tid, ibland på bussen till jobbet, eller på rasten eller när barnen lagt sig. Jag bestämde”.

Det händer mycket spännande just nu på Scandinfo och i kvalteamet. Fortsättning följer!

//Camilla

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}