Logga in
Sve

Tagg: visualisering statistik

Ett av Scandinfos viktigaste uppdrag är att effektivt förmedla statistik till våra kunder. Snabbt är lika med bättre vilket är en ständig utmaning vid visualisering av data. Enligt kanadensisk forskning klarar den digitala människan i genomsnitt att fokusera i 8 sekunder, därefter vill vi vidare.

Tack och lov bjuder idag marknaden på mängder av verktyg som kan göra skillnad mellan arkivering i skrivbordslådan och agerbara handlingsplaner.

Det räcker inte längre med korrekthet. Datan som presenteras måste också paketeras in i ett attraktiv format. Enkelhet är ledordet. Sann konkurrenskraft finns i de företag som möjliggör för flest medarbetare att förstå och tolka datans budskap. Därför hamnar visualisering av data på ett naturligt sätt i strålkastarljuset.

Som anställd på Scandinfo presenterar jag därför några av trenderna på området.

Minimalism och simplifiering

Att jobba med data är att berätta en historia. Under detta år kommer marknaden fortsätta gallra bort alla element från en graf som inte adderar värde, eller ytterligare insikt.

Ett annat effektivt sätt att jobba med förenkling är visuell kontrastering. Denna typ av teknik sparar tid genom att snabbt dra uppmärksamhet till grafens huvudpoäng. Undvik att överkomplicera. Vid tillfällen där mycket information på samma ställe är berättigad, blir en tydlig visuell ordning allt mer essentiell.

Det finns många exempel som förkroppsligar minimalismtrenden. Här är ett som gör det lätt att snabbt se hur många bilar som finns på bilden. I detta fall med hjälp av kontrastering som färg, positionering och märkning.

minimalisering och simplifiering

Låt oss själva interagera

Vi vill idag, i allt större utsträckning, själva vara aktiva när vi arbetar med data och statistik. Exempel på det är individanpassade dashboards, drag- and- drop funktionalitet eller att kunna föra musen över ett diagrams viktigaste punkter. Ännu mer spännande blir det när det finns smarta länkar mellan grafer som gör det möjligt att borra sig ner i mer detaljer. Beskrivande text som dyker upp vid punktberöring skapar också mervärde.

Trenden framåt är att fortsätta hitta lösningar som ökar den interaktiva kundupplevelsen. Ett konkret exempel kan vara att låta användaren själv välja sin analysvinkel. Detta genom att vrida och vända på en multidimensionell graf i 3D.

Klicka på länken för att se ett exempel från en av Scandinfos egna systemlösningar, LiveSteps riktat mot bostadsbranschen.

Animation och Virtual Reality

Utveckling fortsätter med rasande takt mot animerad statistik, det vill säga grafer med rörelse. Ta kunden med på en resa genom tiden med ett enkelt playtryck.

Hans Rosling är ett bra exempel på en pionjär som genom organisationen Gapminder utvecklade animerade rörelsebubblor för att demonstrera världens hälsoutveckling.

En annan (något nyare inspirationskälla) är baserad på börsindexet Nasdaq. Klicka på länken för en häftig upplevelse oavsett tillgång till Virtual Reality glasögon, mobilen eller datorn.

Is the Nasdaq in another bubble? By Wall Street Journal

Is the Nasdaq in another bubble

Titthål in i framtiden

De allra flesta företag jobbar idag med att förutsäga framtiden genom att analysera data. Vanligast är det att anta ett historiskt perspektiv, det vill säga från då till nu. Men det finns bättre sätt!

Att visualisera data med prediktiv analys ökar i popularitet. Sådana lösningar har också blivit enklare att åstadkomma i takt med att den tillgängliga datan har exploderat och blivit billig att lagra. Med modern teknologi letar datorn efter mönster och samband i datan. Algoritmer baserade på väldefinierade instruktioner gör därefter sannolikhetsbedömningar och räknar fram ett resultat.

För Scandinfo är det också viktigt att ge våra kunder ett titthål in i framtiden. Vi har därför utvecklat system som genererar handlingskraftiga prioritetsplaner (prioplan). Prioplaner bygger bland annat på en korrelationsanalys där kundens data också benchmarkas mot konkurrenter.

Bilden nedanför visar hur detta kan se ut.

prioplan

Integrationer

Ett annat område som växer är visuella paketlösningar baserat på integrationer. Företag vill få utökad insikt genom att titta på data från flera källor i samma system. Branschen blir allt mer bekväm med att jobba med stora mängder av data, och anser det nödvändigt.

Det finns såklart många olika typer av värdeökande integrationer. Ett konkret exempel kan vara att presentera resultat från marknadsundersökningar tillsammans med data från sociala medier eller klicktryck på nätet.

Mycket av denna typ av information är självklart inte lätt att tolka i ostrukturerat format, men behovet fortsätter att växa för rätt expertis med kompetens nog att klara utmaningen.

Kommentera
  1. {{comment.author_name}}